[Forsiden] [Statistiske begreber] [Indvandringen] [Bolig] [Arbejde] [Skole] [Kriminalitet] [Sociale forhold] [Økonomi] [Kultur
[Politik & Love] [Religion] [Medier & Debat] [Antidemokrati & Racisme] [Kilder] [Om dette site] [Figurer] [Citater] [Tidslinie] [Sitemap
 Til nederst på siden
Citater   Alle citater, egnet til print
 SØG:


Ophavsmand/ forfatter
Citatet (med evt. kommentar)

Vælg citater efter efternavn: [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z] [Æ] [Ø] [Å]

På forhånd sorteret efter efternavn (alle vist). Tilbage til [alle vist]

Vælg citater efter [dato]. Årstal uden dato angivet som YYYY. Ukendt oprindeligt årstal angivet som opr. u.å.


Poul Chr. Matthiessen, professor i demografi, formand for Carlsbergfondet 1993-2002:
(29.8.1999, Jyllands-Posten)
  Citatet, egnet til print
"Jeg mener ikke, at danskerne har fået sandheden at vide. Den nuværende indvandring er uden historisk sidestykke. Den får nogle konsekvenser, som ingen rigtigt vil diskutere, men som rammer midt ned i den danske befolknings kultur, religion og levevis. Det, man i realiteten har ladet ske, er en omfattende ændring af den danske nation. Den helt afgørende faktor bliver den muslimske befolkning. Vil den blive verdsliggjort, eller vil den holde fast i traditioner og måske udvikle sig i mere fundamentalistisk retning. Muslimerne vil givetvis kræve respekt for deres religion, traditioner og skikke, jo større antal de bliver, og det kan støde sammen med dansk kultur."

Det var ikke mindst Poul Chr. Matthiessens advarsler, som satte gang i det holdningsskifte hos nogle vælgere og nogle politikere, der førte til stramningen af lovgivningen med folketingets vedtagelse af lov nr. L152 af 31. juni 2002.


Mehdi Mozaffari, professor, Århus Universitet:
(6.9.2006, BT)
  Citatet, egnet til print
"I nogle lande har man stærke institutioner, der skaber "gode borgere"; kirken, hæren, skolen. I Danmark bryder vi os ikke om den slags kollektiv opdragelse, her opdrages de unge kun gennem uddannelse, sport og sex. De tre institutioner er det kun en mindre del af indvandrerungdommen, som har adgang til."


Profeten Muhammed:
(opr. u.å., Koranen 2001, Sura 4:15-16)
  Citatet, egnet til print
"Og de af jeres kvinder, som gør noget usømmeligt, mod dem skal I kalde fire vidner fra jeres egne rækker, og hvis de bevidner (det), så skal I lukke dem inde i jeres huse, indtil døden rammer dem, eller Allah åbner en vej for dem.
Og hvis to (mænd) af jer begår noget sådant, så skal I straffe dem begge. Men hvis de angrer og forbedrer sig, så vend jer fra dem, thi Allah er Tilgivende, Barmhjertig."

"Usømmelig" betyder her utugtig, uanstændig, men ikke egentligt ægteskabsbrud, der straffes med 100 piskeslag (Sura 24:2).
The Qur'an (2004) gengiver ovenstående således:
"In any of your women commit a lewd act, call four witnesses from among you, then, if they testify to their guilt, keep the women at home until death comes to them or until God gives them another way out.
If two men commit a lewd act, punish them both; if they repent and mend their ways, leave them alone - God is always ready to accept repentance, He is full of mercy."


Profeten Muhammed:
(opr. u.å., Koranen 2001, Sura 48:30)
  Citatet, egnet til print
"Muhammad er Allahs Sendebud. De, som er med ham, er hårde mod de vantro, men milde i deres indbyrdes forhold."

Denne oversættelse er fra Koranen (2001). The Qur'an (2004) siger meget tilsvarende: "Muhammad is the Messenger of God. Those who follow him are harsh towards the disbelievers and compassionate towards each other."


Henderson Mullin, Leder, Index on Censorship:
(21.12.2004, BBC News Magazine)
  Citatet, egnet til print
"Retten til talefrihed er stadig forholdsvis ny, og vi er som unge, ikke tilstrækkeligt modne med hensyn til, hvordan vi skal bruge den."

Mullin synes ikke om talen om en ret til at støde, fornærme, krænke.

Men problemet er, at det er meget subjektivt, hvad der støder, fornærmer, krænker. Som BBC News Magazine's Jonathan Duffy formulerer det: "one person's attempt to shock, outrage and offend is another's legitimate form of creative expression".

Det må kunne diskuteres, hvad der er stødende, fornærmende, krænkende.
Og det kan ikke gøres uden i hvert fald en gang imellem at støde, fornærme, krænke.

Kilde (link pr. 20.11.2006):
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/4114497.stm


       Denne side er Valid XHTML 1.0 Transitional Til øverst på siden      info@indvandringen.dk   ©Indvandringen.dk 2019