[Forsiden] [Statistiske begreber] [Indvandringen] [Bolig] [Arbejde] [Skole] [Kriminalitet] [Sociale forhold] [Økonomi] [Kultur
[Politik & Love] [Religion] [Medier & Debat] [Antidemokrati & Racisme] [Kilder] [Om dette site] [Figurer] [Citater] [Tidslinie] [Sitemap
 Til nederst på siden
Politik & Love
Ministrene og administrationen   Hele artiklen egnet til print
 SØG:


Andre artikler i dette kapitel:
[Vendepunktet 2002]
[Højesterets tvivlsomme rolle]
[Lovgivningen, hovedtræk]
Afsnit i denne artikel (fører til overskrifterne i v. kolonne nedenfor):
[Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration]


Sammenfatning
Udlændingeområdet, indvandrere, flygtninge, asylsager, familiesammenføringog integration.

Disse områder har være vanskelige både at administrere og at være minister for.

Den sidste større ændring af området var flytningen af udlændinge og indvandrere fra Indenrigsministeriet til det i nov. 2001 nyoprettede Integrationsministerium.


Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

 Hele artiklen egnet til print

27.11.2001

 Billede

 Til figuren før
Fra den 27. november 2001 er Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration den officielle betegnelse for det, der er integrationsministerens ministerium.

Formålet med oprettelsen af ministeriet var at samle ting fra de forskellige ministerier, som havde med indvandrere, flytninge og integration mv. at gøre.

Fra Indenrigsministeriet overførtes sager vedrørende udlændingeloven og lovene om bl.a. integration , nævnet for etnisk ligestilling, det internationale samarbejde på udlændinge- og integrationsområdet og sager vedrørende økonomi, statistik og analyser på disse områder.

Fra Justitsministeriet overførtes sager vedrørende indfødsret.

Fra Undervisningsministeriet overførtes sager vedrørende lov om undervisning i dansk som andet sprog.

Fra Finansministeriet overførtes sager vedrørende integration af etniske minoriteter på statslige arbejdspladser.

Fra By- og Boligministeriet overførtes sager vedrørende bl.a. kvarterløft, Byudvalgets arbejde og bypolitiske initiativer.

Fra Socialministeriet overførtes sager bl.a. vedrørende ”udrykningsholdet”, iværksættelse af Byudvalgets forslag og en styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere.

Fra Arbejdsministeriet overførtes sager vedrørende arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge – bl.a. integrationsindsats, pulje til særlige projekter for svage grupper etniske minoriteter, nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge samt det rummelige arbejdsmarked på flygtninge- og indvandrerområdet.

Fra Erhvervsministeriet overførtes sager vedrørende brobygning til etniske minoriteter.       Denne side er Valid XHTML 1.0 Transitional Til øverst på siden      info@indvandringen.dk   ©Indvandringen.dk 2019