[Forsiden] [Statistiske begreber] [Indvandringen] [Bolig] [Arbejde] [Skole] [Kriminalitet] [Sociale forhold] [Økonomi] [Kultur
[Politik & Love] [Religion] [Medier & Debat] [Antidemokrati & Racisme] [Kilder] [Om dette site] [Figurer] [Citater] [Tidslinie] [Sitemap
 Til nederst på siden
Kilder
Litteratur (bøger og artikler)   Hele artiklen egnet til print
 SØG:


Andre artikler i dette kapitel:
[Danmarks Statistik]
Afsnit i denne artikel (fører til overskrifterne i v. kolonne nedenfor):


Sammenfatning
Her er en liste over den litteratur, der angives som kilde i de forskellige afsnit - med oplysninger om forfatter, forlag, evt. sidetal, mv.

Desuden er her titler, som der ikke henvises til som kilde.

Titlerne omfatter både bøger og artikler. De kan være på dansk eller udenlandsk (stort set kun engelsk).

Sig til, hvis du kender litteratur, der burde være med i denne liste!

Foreløbig er listen (kun) ordnet alfabetisk efter den titel, der bruges ved kildeangivelser.
Der kan således (endnu) ikke browses efter forfatter, men søg på forfatter (eller titel), så bliver litteraturen fundet, hvis den er med her.American Immigration (1995)
Leinwand, Gerald:
American Immigration. Should the Open Door Be Closed?
Franklin Watts, N.Y.

And Still They Come (1996)
Barkan, Elliott Robert:
And Still They Come. Immigrants and American Society 1920 to the 1990s
Harlan Davidson, Wheeling, Illinois, USA.

Andersen & Skovgaard-Petersen (1999)
Andersen, Lars Erslev & Skovgaard-Petersen, Jakob (red.):
Satanisk, guddommeligt - og såre menneskeligt. Rushdie-sagen ti år efter Khomeinis dødsdom
Gyldendal, København.

Befolkning og samfund (2000)
Matthiessen, Poul Chr.:
Befolkning og samfund
Handelshøjskolens forlag, København.

Det eneste (og) nogenlunde alment tilgængelige værk om demografi på dansk.

De fremmede i dansk avisdebat (2000)
Jensen, Bent:
De fremmede i dansk avisdebat. Fra 1870
Spektrum, København.

Udgivet med støtte fra Rockwool Fonden.
Indgår i Rockwool Fondens Forskningsenheds projekt Indvandrerne og deres levevilkår.
Om bl.a. polakker, krigsflygtninge, gæstearbejdere og asylsøgere i dansk avisdebat.

De fremmede i landet (1991)
Glistrup, Mogens:
De fremmede i landet
Nordisk Bogforlag, København, Oslo.

Dem og os (2000)
Kornø Rasmussen, Hans:
Dem og os. Det multi-etniske Danmark
Tiderne skifter, København.

En samlet, let læselig og på mange måder rimelig gennemgang af mange af problemerne ved indvandringen, men desværre med en del selvmodsigelser som fx denne:
"om en generation eller to giver det ikke meget mening at tale om, hvor mange fremmede der bor i Danmark, og dermed bliver begrebet efterkommere som en gruppe også meningsløst" (s. 59).
Det forudsætter 1) at masseindvandringen stoppes (ellers vil der være stadig nye efterkommere, og det er der faktisk), og 2) at de "fremmede" ikke bliver ved med at være fremmede, dvs. lader sig integrere (og det gør de i vidt omfang faktisk ikke).
Han går ind for øget indvandring for at skaffe arbejdskraft, men forholder sig ikke til, om arbejdskraften skal sendes hjem, når vi får arbejdsløshed.
Kornø Rasmussen mener ikke, vi bør regulere indvandringen, og han mente heller ikke, at vi kunne.
Det var før stramningerne af indvandringen i 2002.

Det aldrende samfund (2001)
Schaumann, Alexander:
Det aldrende samfund. Demografi – udgiftstryk – hvad kan der gøres?
Teknologirådet, København.

Det aldrende samfunds udfordring kan måske, måske ikke, løses ved hjælp af indvandringen.
Denne rapports konklusion herom er: "Indvandring vil kun kunne bidrage til at løse problemet, hvis det lykkes at integrere indvandrere bedre i
samfundet og på arbejdsmarkedet. I modsat fald vil indvandring forøge problemet" (s. 6).
Problemet med indvandrernes integration på arbejdsmarkedet er, at den bl.a. afhænger af de økonomiske konjunkturer, som i mange år har været meget gode, uden, at det har fået indvandrerne ret meget i arbejdet. Og konjunkturen bliver måske, måske ikke, god i fremtiden.

En befolkning deler sig op (2006)
Dam, Anne Phil; Schultz-Nielsen, Marie Louise & Tranæs, Torben:
En befolkning deler sig op?
Gyldendal, København.

Med kommentarer og vurderinger af Rikke Hvilshøj, Henrik Sass Larsen & Svein Blom.

Udgivet af Rockwool Fondens Forskningsenhed med støtte fra Rockwool Fonden.


Fri tale (2005)
Brix, H.E.; Kholghi, F. & Nielsen, P. Legård (red.):
Fri tale. Danske kunstnere om ytringsfrihed
Gyldendal, København.

Bogen udkom den 17. nov. 2005, dvs. halvanden måned efter Jyllands-Postens profettegninger, så historien om dem er ikke kommet med.

Forfatteren til en af de 13 artikler, Peter Legård Nielsen, advarer imod generaliseringer om muslimer, men gør også opmærksom på, at generaliseringerne går den anden vej: »Hvis jeg udtaler mig kritisk om den lille problematiske del, bliver jeg øjeblikkeligt tillagt, at jeg kritiserer alle muslimer«.

Heaven's Door (1999)
Borjas, George J.:
Heaven's Door. Immigration Policy and the American Economy
Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA.

Analyse af effekten af at modtage mere end en million indvandrere til USA hvert år sidst i 1990erne.
Virkningen af indvandringen er overvejende dårlig for økonomien som helhed, og den er afgjort negativ for landets fattigste indbyggere.
Hvis masseindvandringen tillades fortsat, støtter man en betragtelig omfordeling fra de fattigste til de rigeste.

Hvad med Danmark? (1987)
Komiteen mod Flygtningeloven:
Hvad med Danmark? Om indvandrerpolitik, flygtningelovgivning, Dansk Flygtningehjælp
Forlaget KONTRAST, Værløse.

Immigration Scandal (2004)
Moxon, Steve:
The Great Immigartion Scandal
Imprint Academic, Exeter, UK.

Forfatteren var indtil 2004 embedsmand i Home Office's afdeling for indvandring og nationalitet.
Da han blev for kritisk over for den faktiske masseindvandring, hvoraf en stor del er illegal, blev han fyret - men tog indvandringsministeren med i faldet.

Indvandrere i Danmark (1998)
Poulsen M.E. & Lange, A.:
Indvandrere i Danmark
Danmarks Statistik, København.

Var i 1998 den første og eneste statslige samling af data om indvandringen fra forskellige områder. Har kapitel om kriminalitet, til forskel fra afløserne Udlændinge (2000) og Årbog om udlændinge (2001) fra Indenrigsministeriet.

Indvandringen til Danmark (1999)
Cleman, David & Wadensjö, Eskil:
Indvandringen til Danmark. Internationale og nationale perspektiver
Spektrum, København.

Desværre kan danske, offentligt lønnede forskere ikke klare det.
Der skal en engelsk demograf, David Coleman, og en svensk økonom, Eskil Wadensjö, til at behandle indvandringen lidt mere indgående. Og bogen er udgivet med støtte fra den private Rockwoolfonden.
Med bidrag af Bent Jensen og Søren Pedersen.
Det var Rockwool Fondens 1. store bog. Mest om den internationale indvandring til Europa og Danmark i lys af den globale demografiske udvikling.

Indvandringen til Danmark i det 20. århundrede (2000)
Matthiessen, Poul Chr.:
"Indvandringen til Danmark i det 20. århundrede"
s. 79-94, Nationaløkonomisk Tidsskrift nr. 38, 2000.

Professor Poul Chr. Mathiessen om de lange udviklinger.

Indvandringen til Europa (2005)
Jensen, Bent:
Indvandringen til Europa. Velfærdsstat og integration
Gyldendal, København.

Samlet og let tilgændelig fremstilling af indvandringens forløb i Europa og af integrationen på arbejdsmarkedet.
Udgivet med støtte fra Rockwool Fonden.
Med introduktion af Torben Tranæs.

Indvandringens betydning for den finanspolitiske holdbarhed (2003)
Maire, Daniel le & Scheuer, Christian:
Indvandringens betydning for den finanspolitiske holdbarhed. Teknisk note nr. 9.
Rockwool Fondens Forskningsenhed, København.

Kan findes her som .pdf-fil (link pr. 24.1.2006).

Konklusionen er, at "såfremt integrationen ikke forbedres, er finanspolitikken uholdbar, og selvom integrationen forbedres, vil der med en fortsat indvandring på samme niveau som i dag formentlig stadig være en retfinansieringsbyrde, der skal finansieres ved hjælp af højere skatter eller lavere offentlige udgifter" (s. 39).

På almindeligt dansk betyder det:
For at finansiere indvandringen skal skatterne stige eller den offentlige service skal forringes. Hvor meget afgøres af, hvor meget integrationen lykkes især på arbejdsmarkedet.

Hvornår har du sidst set en forsker eller politiker eller journalist sige noget om, at på grund af indvandringens store økonomiske belastning vil det under alle omstændigheder gælde, at skatten stiger eller servicen falder?

Integration (2000)
Mogensen, G. Viby og Matthiessen, P. C. (red.):
Integration i Danmark omkring årtusindskiftet. Indvandrernes møde med arbejdsmarkedet og velfærdssamfundet
Rockwool Fondens Forskningsenhed. Aarhus Universitetsforlag, Århus.

Det 2. store værk, som kom fra Rockwool Fonden. Mest med fokus på arbejdsmarkedet som omdrejningspunkt for integrationen.
NB: Et af de eneste steder, man dengang og stadig kan finde lidt om indvandrerkriminaliteten!

International Imigration Policy (2004)
Meyers, Eytan:
International Imigration Policy: A Theoretical and Comparative Analysis
Palgrave Macmillan, N.Y. og Hampshire, England.

Empirisk analyse af immigrationspolitik i USA, Storbritannien, Tyskland og Holland. Med teoretiske begreber for sammenhængen mellem socioøkonomiske udviklinger, udenrigspolitiske overvejelser og typer af indvandring.

Koranen (2001) [opr. 1967]
Mohammad, Profeten:
Koranen. Med dansk oversættelse og noter af A.S. Madsen
Islam International Publications, Surrey, UK, i kommission hos Borgens Forlag, København.

Kriminalitet blandt Indvandrere og Efterkommere (2001)
Larsen, Claus:
Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd. Teknisk note nr. 5
Rockwool Fondens Forskningsenhed, København.

Kan findes her som .pdf fil (link pr. 24.1.2006).

Kultursammenstød (2002)
Holstein, Erik:
Det frontale kultursammenstød - danskernes oprør mod udlændingepolitikken
Aschehoug, København.

Bogen behandler udlændingepolitikken ud fra, hvad forfatteren selv kalder en "progressiv synsvinkel", men retter samtidig hårde angreb på de dele af venstrefløjen, der har bagatelliseret de negative følger af indvandringen.

Manji (2005) [opr. 2003]
Manji, Irshad:
The Problem With Islam Today
Mainstream Publishing, Edinburgh & London.

Udgivet på dansk i 2005 med titlen: Problemet med islam.
Jyllands-Postens Forlag. ISBN: 87-91389-71-2.

Mechanisms of Immigration Control (1999)
Brochmann, G. & Hammar, T. (red.):
Mechanisms of Immigration Control. A Comparative Analysis of European Regulation Policies
Berg Publishers, Oxford.

Mislykket integration? (2000)
Mogensen, Gunnar Viby & Matthiessen, Poul Chr.:
Mislykket integration? Indvandrernes møde med arbejdsmarkedet og velfærdssamfundet
Spektrum, København.

Udgivet med støtte fra Rockwool Fonden.
Indgår i Rockwool Fondens Forskningsenheds projekt Indvandrerne og deres levevilkår. Er en sammenfatning af resultater fra Indvandringen til Danmark (1999), Integration (2000) og De fremmede i dansk avisdebat (2000).
Med kommentarer og vurderinger af Marianne Jelved.

Nøgletal (2000)
Udlændingestyrelsen:
Nøgletal på udlændingeområdet 2000
Udlændingestyrelsen, København.

Nøgletallene drejer sig om asyl og familiesammenføringer.

Ondskabens ikon (1999) [opr. 2000]
Cain, Geoffrey:
Ondskabens ikon
Det Kritiske Forlag, ISBN 87-987570-0-8, København.

Fremlæggelse af danske avisers smædebilleder og fornærmende udtalelser om Pia Kjærsgaard, med påvisning af de uhyggelige paralleller til Nazityskland og det kommunistiske Sovjetunionen.
Check lige den, før du afgør, hvem, der har det sværest med tonen i debatten.

Overcrowded Britain (2003)
Mote, Ashley:
Overcrowded Britain. Our Immigration Crisis Exposed
Tanner Publishing, Lancaster, England.

Spencer (2005)
Spencer, Robert (red.):
The Myth of Islamic Tolerance: How Islamic Law Treats Non-Muslims
Prometheus Books, N.Y.

Indeholder 58 artikler fordelt på 6 dele:
1. Islamic Tolerance: Myth and Reality; 2. Islamic Law Regarding Non-Muslims; 3. Islamic Practice Regarding Non-Muslims; 4. The Myth and Contemporary Geopolitics; 5. Human Rights and Human Wrongs at the United Nations; 6. The Myth in Contemporary Academic and Public Discourse.

Subsidiær beskyttelse (2003)
Hansen, Christian Jacob:
Subsidiær beskyttelse i den danske udlændingelov 1983-2002
Center for Historie, Syddansk Universitet.

Speciale i faget historie om "de facto" bestemmelsen, den såkaldt subsidiære beskyttelse, som gav flytninge ophold på et mildere grundlag end FNs flygtningekonvention.
Problemstillingen er dobbelt: Hvad er forklaringen på, at bestemmelsen ikke blev ændret før 2002? Var fjernelsen af den udtryk for et kursskifte i udlændingepolitikken?

The Immigration Mystique (1996)
Williamson Jr., Chilton:
The Immigration Mystique. America's False Conscience
BasicBooks, HarperCollins, N.Y.

Bogen indledes med dette citat fra Odysseen: Who would call in a/ foreigner - unless/ an artisan with skill to/ serve the realm,/ a healer, or a prophet, or/ a builder,/ or one whose harp and song/ might give us joy./ All these are sought for on the/ endless earth,/ but when have beggars come by/ invitation?

The Labor Demand Curve (2002)
Borjas, George:
The Labor Demand Curve Is Downward Sloping: Re-examining the Impact of Immigration on the Labor Market
Harvard University Press, Cambridge, MA, USA.

The Likes of Us (2004)
Collins, Michael:
The Likes of Us. A Biography of the White Working Class
Granta Books, London.

Et portræt af den engelske arbejderklasse med udgangspunkt i South London.
Collins påpeger, at de rige ikke taber på indvandringen. Det gør de fattige hvide arbejdere. Nutidens akademikere vil påtvinge dem den multikulturelle tro, som fortidens missionærer også ville omvende arbejderne. Men arbejderklassen har ikke så mange steder at tage hen. De må forsvare det, de har, mod fremmed indtrængen - og bekræftes i, at akademikerne intet forstår, når hvide ofre for racisme end ikke omtales (s. 248; jf. artiklen om omvendt racisme her på Indvandringen.dk).

The Qur'an (2004)
Muhammad, Profeten:
The Qur'an. A new translation by M.A.S. Abdel Haleem
Oxford University Press, Oxford, UK.

Til støtte for Fatima (2003)
Jespersen, Karen:
Til støtte for Fatima. Indvandrernes omstilling til Danmark
People'sPress, København.

Tiårsoversigten (fx 2001, 2004, 2005)
Danmarks Statistik:
Statistisk Tiårsoversigt (m. tilhørende CD-rom)
Danmarks Statistik, København.

Dækker området indvandrere forholdsvis dårligt. Synd, fordi Indenrigsministeriets overtagelse af Udlændinge-databasen giver gode oversigter, men uden Tiårsoversigtens længere perspektiv.

Udlændinge (2000)
Indenrigsministeriet:
Udlændinge 2000. En talmæssig belysning af udlændinge i Danmark
Indenrigsministeriet, København.

Det nærmeste, man kommer en officiel håndbog om indvandringen.
Dækker befolkning, uddannelse, arbejde, bolig og indkomst, men mærkeligt nok er der ikke noget om kriminaliteten.

Udlændinge i kommuner og amtskommuner (2000)
Indenrigsministeriet:
Udlændinge i danske kommuner og amtskommuner pr. 1. jan. 2000. Kommunale nøgletal for udlændingeområdet
Indenrigsministeriet, København.

Udlændinge i kommuner og amtskommuner (2001)
Indenrigsministeriet:
Udlændinge i danske kommuner og amtskommuner pr. 1. jan. 2001. Kommunale nøgletal for udlændingeområdet
Indenrigsministeriet, København.

Her kan man se, hvor mange udlændinge, der var i kommunerne, og hvordan kommunerne løste integrationsopgaven.

Watt (1991)
Watt, William Montgomery:
Muslim-Christian Encounters. Perceptions and Misperceptions
Routledge, London.

World Economics 4/2003 (2003)
Coleman, D. & Harris, N.:
"Does Britain Need More Immigrants?"
s. 57-102, nr. 2, vol. 4, april-juni 2003, World Economics.

Årbog om udlændinge (2001)
Indenrigsministeriet:
Årbog om udlændinge i Danmark 2001. Status og udvikling
Indenrigsministeriet, København.

Dækker uddannelse, bolig, arbejde og indkomst, men har som Udlændinge (2000) ikke et kapitel om kriminaliteten.
Afløste Udlændinge 2000, som var sidste bind i en serie, der udkom fra 1994.

Årsberetning (2000)
Udlændingestyrelsen:
Årsberetning 2000
Udlændingestyrelsen, København.

Fokus på asylsystemet og flygtninge. Har afsnit om kriminelle og voldelige asylansøgere.       Denne side er Valid XHTML 1.0 Transitional Til øverst på siden      info@indvandringen.dk   ©Indvandringen.dk 2019