[Forsiden] [Statistiske begreber] [Indvandringen] [Bolig] [Arbejde] [Skole] [Kriminalitet] [Sociale forhold] [Økonomi] [Kultur
[Politik & Love] [Religion] [Medier & Debat] [Antidemokrati & Racisme] [Kilder] [Om dette site] [Figurer] [Citater] [Tidslinie] [Sitemap
 Til nederst på siden
Statistiske begreber
Herkomst og oprindelse - inddelinger   Hele artiklen egnet til print
 SØG:


Andre artikler i dette kapitel:
[Begreber om indvandringen]
Afsnit i denne artikel (fører til overskrifterne i v. kolonne nedenfor):
[De tre mest brugte inddelinger]


Sammenfatning
Der optræder 3 forskellige inddelinger af de lande, indvandrerne udvandrer fra.


De er vigtigt at vide, hvor indvandrerne kommer fra, for de er selvfølgelig ikke uden fortid og forudsætninger, når de ankommer til Danmark.


De tre mest brugte inddelinger

 Hele artiklen egnet til print

 Billede

 Til figuren før
Indvandringen til Danmark, der som nævnt i art. "Befolkningens størrelse og vækst" er ret stor selv netto, når de udvandrende er trukket fra, kommer fra mange forskellige lande - men mest fra nogle forholdsvis få lande.

Man skelner mest mellem mere og mindre udviklede lande, landegrupperne Danmark/ Norden, Europa, USA og tredielande, eller mellem vestlige og ikke-vestlige lande.

Resultatet bliver i alle tilfælde det samme: En meget stor del af indvandringen til Danmark (og det øvrige Vesteuropa) er de sidste 25 år kommet fra lande, som er meget forskellige fra os med hensyn til størrelse af befolkning, kultur, indkomst, erhvervsliv, uddannelse, religion mv.

1) Mere og mindre udviklede lande:

For det første skelnes der ofte mellem mere og mindre udviklede lande.
Denne inddeling stammer fra en FN-definition fra 1994 (Developed Countries and Less Developed Countries, jf. World Population Prospects, 1994).

Fx gør Danmarks Statistiks fremskrivninger af antal indvandrere 1991-2020 og 1997-2020 brug af denne inddeling af indvandrernes oprindelseslande, der i de senere år ofte kaldes herkomst(lande). Fremskrivningerne i 2004 og 2005 til år 2050 gør derimod brug af inddelingen i vestlige og ikke-vestlige lande.

Inddelingen i mere og mindre udviklede lande svarer i praksis i vidt omfang til en opdeling af verdens lande i rige og fattige.

Mere udviklede lande omfatter alle europæiske lande, ekskl. Tyrkiet, Cypern, Aserbajdsjan, Usbekistan, Kasakstan, Turkmenistan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Georgien og Armenien.
Desuden indgår landene USA, Canada, Japan, Australien og New Zealand i gruppen af mere udviklede lande.

Mindre udviklede lande omfatter alle øvrige lande, så det er en meget stor gruppe.

Mere og mindre udviklede lande svarer stadig mindre til en opdeling i-lande (industraliserede lande) og u-lande. Disse begreber har dog også flere betydninger.
De udviklede lande er industrialiserede lande, men mange af dem er nu (også) post-industrialiserede.
(Det er mere omstridt, om et u-land betyder et udviklingsland eller et underudviklet land. De efter ovenstående definition mindre udviklede er langt fra alle uden industrialisering. Langt ned i rækken af såkaldte u-lande er der sket en vis industrialisering, og mange såkaldt mindre udviklede lande i Sydøstasien og Latinamarika har en betydelig industrialisering.)

Landegrupperne Danmark og evt. Norden, Europa og USA, og "tredielande" uden for de første -3 grupper:
Da gruppen tredielande så omfatter en stor rest, omfatter den både mere og mindre udviklede lande, men selvfølgelig mest mindre udviklede.
De tredielande, som er mest udviklede, er Japan, Austrlien, New Zealand og de nu meget få europæiske lande, som står udenfor EU, dog bortset fra Tyrkiet.
Resten, de mindre udviklede tredielande, er altså de lande, der ikke er inkluderet i Norden, EU, Nordamerika og mere udviklede tredielande.
Vestlige og ikke-vestlige lande:
Denne inddeling er den nyeste, og forsøger formentlig at tage højde ikke mindst for kulturforskelle. Denne inddeling bruges fx af Danmarks Statistik i opgørelse af indvandreres herkomst i befolkningsfremskrivningerne 2004/.Spørgsmålet er så, hvor indvandringen til Danmark kommer fra udtryk ved hjælp af disse inddelinger i landegrupper.
Se næste afsnit herom.Konklusion:
Indvandringen til Danmark består af indvandrere fra udviklede lande og fra mindre udviklede lande.
Desværre er andelen af indvandrere fra de mindre udviklede lande stor og var i mange år stigende.
Der er måske nu håb om, at situationen ændrer sig, dels fordi vi får færre flygtninge ind i landet, dels fordi stramningen af udlændingeloven i sommeren 2002 satte en i hvert fald foreløbig bremse på familiesammenføringerne (især på grund af 24-årsregelen).


       Denne side er Valid XHTML 1.0 Transitional Til øverst på siden      info@indvandringen.dk   ©Indvandringen.dk 2019