[Forsiden] [Statistiske begreber] [Indvandringen] [Bolig] [Arbejde] [Skole] [Kriminalitet] [Sociale forhold] [Økonomi] [Kultur
[Politik & Love] [Religion] [Medier & Debat] [Antidemokrati & Racisme] [Kilder] [Om dette site] [Figurer] [Citater] [Tidslinie] [Sitemap
 Til nederst på siden
Indvandringen
Befolkningens størrelse og vækst   Hele artiklen egnet til print
 SØG:


Andre artikler i dette kapitel:
[Antal og andel Indvandrere og Efterkommere]
[Statsborgere og indvandrere]
[Når indvandrere bliver danske statsborgere]
[Fødsler og fremskrivninger]
[Hvor kommer de fra?]
[Hvorfor kommer de hertil?]
[Opholdstilladelser: flygtninge, familiesammenføring, beskæftigelse]
Afsnit i denne artikel (fører til overskrifterne i v. kolonne nedenfor):
[Befolkningens størrelse og vækst]
[Fødselsoverskud og nettoindvandring]


Sammenfatning
Når vi taler om samfundet, er der én ting, som er det allermest grundlæggende: Befolkningens størrelse.
Denne simple kendsgerning er vi tilbøjelige til at glemme.
Denne simple kendsgerning bliver for det meste benægtet, når man taler om indvandringen.


Befolkningens størrelse og vækst

 Hele artiklen egnet til print

 Billede

 Til næste figur  Til figuren før  Til nederst på siden
Hvor mange vi bor i Danmark er bestemmende for en lang række ting:
- Hvor mange boliger, der er behov for
- Hvor meget vand, vi bruger
- Hvor mange børn, der går i skole
- Hvor mange biler, der kører på vejene
- Hvor mange mennesker, der arbejder.

Alle disse ting bestemmes selvfølgelig af mange andre ting, men alt andet lige og mest grundlæggende bestemmes de af befolkningens størrelse.

Der, hvor indvandrerne kommer fra, gælder det samme - bortset fra, at der de fleste steder ikke er så mange biler, skoler osv.

Det meste af indvandringen skyldes for det meste, at der i de ikke-vestlige lande er en meget kraftig vækst i antallet af mennesker.
Der er et stort fødselsoverskud, fordi de mange fødsler er kombineret med faldende dødelighed. Det giver en stærkt stigende befolkning.

Der er mange tabuer, fortielser og paradoxer i debatten om indvandringen.
Et af dem er dette:

På den ene side anerkender de fleste, at det er den store befolkningsvækst ude i verden, som giver indvandringen til Vesten, herunder Danmark.
Man kan ganske vist diskutere, om det er fattigdommen eller antallet af mennesker, som der ikke er resoourcer nok til, der giver lysten til at udvandre. Men for det første er fattigdommen svær at bekæmpe, når befolkningstallet vokser kraftigt. For det andet kan man ikke, nu hvor dødeligheden trods alt er sænket kraftigt, argumentere med, at de mange fødsler skal sikre overlevelse og forsørgelse. De er der bare, som fødselsoverskud. Det er den store befolkningstilvækst i Mellemøsten og Nordafrika, som giver indvandring til bl.a. Danmark - så længe, vi lader det ske.

På den anden side vil kun meget få i Danmark anerkende, at befolkningens størrelse og størrelsen af væksten, også her spiller den afgørende rolle for, hvordan vi har det. Det giver ellers sig selv, at alt andet lige er det antallet af mennesker, og hvor hurtigt, vi bliver flere, som er den vigtigste samfundsmæssige størrelse.
Udviklingen i befolkningstallet (antal i tusind)   Figuren til A4 print liggende/ som landskab

 Udviklingen i befolkningstallet (antal i tusind)

Kilde: Statistikbanken, Nøgletal om befolkningen. Tabelkode HISB3

Note: Pr. 10.12.05 var Statistikbankens befolkningstal for 2002 og 2004 forkerte.
De er i stedet taget fra Tiårsoversigten 2004
Fra 1980 til 2005 er vi blevet næsten 300.000 flere danskere (mennesker, som bor i Danmark). Befolkningstallet er vokset fra 5.122.000 pr. 1. jan. 1980 til 5.411.000 pr. 1. jan. 2005., en stigning på 289.000.

Det er en samlet stigning på 6 pct. på de 25 år. Alt andet lige betyder det et behov for flere ressourcer, samfundsmæssige og naturlige.


I afsnittet nedenfor kan man se, hvad det er for faktorer, som har givet denne stigning i befolkningstallet.

Mange vil ikke anerkende, at det under alle omstændigheder er antallet af mennesker, som bor i Danmark, som alt andet må bygge på og tage hensyn til.
Også selv om økonomisk vækst og teknologisk snilde mv. kan gøre betydningen mindre, eller i hvert fald få det til at se sådan ud.
Hvorfor vil mange ikke anerkende det? Fordi det så bliver tydeligt, at indvandringen bliver til et spørgsmål om, at vi skal have færre indvandrere.


Vi har i forvejen, på et givet tidspunkt, en række problemer at løse i samfundet.
Jo flere indvandrere, der kommer, og jo hurtigere de kommer, jo større problemer giver det ekstra med hensyn til boligmangel, kriminalitet, økonomisk underskud, dårligere skolegang, angreb på ytringsfriheden, osv.


Fødselsoverskud og nettoindvandring

 Hele artiklen egnet til print

 Billede

 Til figuren før  Til øverst på siden
Befolkningstallet, antallet af mennesker, som bor i Danmark, opgøres hvert år pr. 1. januar.
Dette tal kan kun ændres på to måder i løbet af året:

Ved fødsler og dødsfald.
Ved indvandring og udvandring.

Vi ser umiddelbart bort fra illegal indvandring, selv om den ikke er helt ukendt selv i vores meget regulerede samfund.
Når politi og skattevæsen foretager razziaer i bagerier og restauranter, støder man jævnligt på illegale indvandrere.

Hvis der i løbet af et år fødes flere end der dør, giver det et nettobidrag til en stigning i befolkningstallet.
Hvis der indvandrer flere end der udvandrer, giver det et nettobidrag til en stigning i befolkningstallet.

I alle årene 1980 til 2002 har nettoindvandring givet større vækst i befolkningstallet end fødselsoverskuddet har gjort.

I en del år har indvandringen været stor og en del større end udvandringen. Det har givet en del mere vækst i befolkningstallet end antallet af fødte minus døde.

Denne situation er omvendt af forholdene 1930-1980, hvor indenlandske bevægelser i befolkningstallet (fødte minus døde) betød mere end nettoindvandringen.

I figuren her ses udviklingen i de to kilder til befolkningsvæksten.
Når årenes vækst lægges sammen, fås en ret betydelige stigning i det samlede befolkningstal over de sidste ca. 25 år - se afsnittet ovenfor.
Årlig vækst i befolkningstallet fra Fødselsoverskud og Nettoindvandring   Figuren til A4 print liggende/ som landskab

 Årlig vækst i befolkningstallet fra Fødselsoverskud og Nettoindvandring

Kilde: Statistikbanken, Nøgletal om befolkningen. Tabelkode HISB3

Note: Pr. 10.12.05 var Statistikbankens befolkningstal for 2002 og 2004 forkerte.
De er i stedet taget fra Tiårsoversigten 2004
På 25 år er befolkningen steget med 287.000 mennesker (summen af 'Årets ændring i befolkningstallet' i figuren).

Heraf har nettoindvandringen givet en samlet forøgelse på 70 pct. eller 204.000.
I samme periode har fødselsoverskuddet bidraget med 30 pct. eller 83.000 mennesker.

Først i 2003 blev nettoindvandringen igen mindre end antallet af fødte minus døde.


Ca. 25 år har vi haft en indvandring udefra, som i stigende grad har lagt pres på det danske samfund i alle henseender.

Betydelig vækst i befolkningstallet over kort tid giver flere problemer end en mere rolig vækst eller stilstand i befolkningstallet.
Når det meste af væksten kommer fra indvandring og ikke fra fødsler i landet, gør det problemerne endnu større.
Det giver fx et meget større behov for flere boliger, at befolkningstallet stiger ved indvandring, end hvis det stiger ved fødsler (se kap. "Bolig").

Til indvandringens store andel af befolkningsvæksten skal lægges forskellen med hensyn til, hvilke indvandrere, der kommer.
Før ca. 1970 kom indvandrerne var lande, der lignede os med hensyn til kultur og religion.
Derefter er de i meget stort omfang kommet fra ikke-vestlige lande.

De vanskeligheder, disse forhold antyder, bliver forstærket af, at rigtig mange af fødslerne sker blandt Indvandrere og Efterkommere.
Det nævnte fødselsoverskud på 83.000 fra årene 1980-2004 incl. dækker jo over et større antal fødsler (ca. 65.000 om året) og et lidt mindre antal døde (ca. 60.000 om året).

Indvandrernes andel af fødselstallet har været stigende i mange år.       Denne side er Valid XHTML 1.0 Transitional Til øverst på siden      info@indvandringen.dk   ©Indvandringen.dk 2019