[Forsiden] [Statistiske begreber] [Indvandringen] [Bolig] [Arbejde] [Skole] [Kriminalitet] [Sociale forhold] [Økonomi] [Kultur
[Politik & Love] [Religion] [Medier & Debat] [Antidemokrati & Racisme] [Kilder] [Om dette site] [Figurer] [Citater] [Tidslinie] [Sitemap
 Til nederst på siden
Indvandringen
Antal og andel Indvandrere og Efterkommere   Hele artiklen egnet til print
 SØG:


Andre artikler i dette kapitel:
[Befolkningens størrelse og vækst]
[Statsborgere og indvandrere]
[Når indvandrere bliver danske statsborgere]
[Fødsler og fremskrivninger]
[Hvor kommer de fra?]
[Hvorfor kommer de hertil?]
[Opholdstilladelser: flygtninge, familiesammenføring, beskæftigelse]
Afsnit i denne artikel (fører til overskrifterne i v. kolonne nedenfor):
[Årlig tilvækst af Indvandrere, Efterkommere og Øvrige]
[Udviklingen i antal Indvandrere og Efterkommere]
[Indvandrere og Efterkommere som andel af Øvrige]
[Udviklingen i Indvandrere + Efterkommere, Øvrige og hele befolkningen]


Sammenfatning
Antallet af Indvandrere og Efterkommere er steget voldsomt siden 1980.

Stigningen har været stor både i absolutte tal, og som andel af den Øvrige befolkning.Om begreberne med stort begyndelsesbogstav: Indvandrer, Efterkommer og Øvrige (danskere, som ikke er Indvandre og Efterkommere) - se kap. Statistiske begreber.


Årlig tilvækst af Indvandrere, Efterkommere og Øvrige

 Hele artiklen egnet til print

 Billede

Se art. "Opholdstilladelser - flytninge - familiesammenføring..."

 Til næste figur  Til figuren før  Til nederst på siden
Det er de årlige, trods alt mindre forandringer i antallet af Indvandrere, Efterkommere og Øvrige danskere, som giver de udviklinger, der ses i næste afsnit.
Når man lægger 2-3-6-19 tusind for hvert år sammen, får man pludselig en hel masse.
Men også de enkelte års antal viser noget, bl.a. at der er forskel med hensyn til udsving fra år til år for de enkelte grupper.

Indvandrerne bliver flere hvert år med ret store udsving - her slår flygtningesituationen ude i verden igennem, og der er forskel på, hvor mange familiesammenføringer, som finder sted.
De sidste ca. 25 år, har der været en årlig tilvækst i antallet af Indvandrere på op til 25.000, gennemsnittet har 1980-2005 været en årlig vækst på ca. 8.000 Indvandrere (ialt 208.00 divideret med 25 år).
Det er stadig Indvandrere med stort I, ikke indvandrede fx med udenlandsk statsborgerskab - se artiklen "Udenlandske statsborgere og indvandrere".

Antallet af Efterkommere har været mindre, men er steget til et nogenlunde konstant niveau på 5-6.000 ekstra om året.
Årlig vækst i Indvandr. + Efterkom., Indvandr., Efterkom., Øvrige   Figuren til A4 print liggende/ som landskab

 Årlig vækst i Indvandr. + Efterkom., Indvandr., Efterkom., Øvrige

Kilde: 1980-92: Integration 2000 s. 29. 1993-2005: Tiårsoversigten 2005Tilsammen er antallet af Indvandrere og Efterkommere steget med mellem 1.000 og 31.000 om året, med flest år omkring 10-15.000.
Det giver 299.000 flere Indvandrere og Efterkommere på de 25 år fra 1980-2004 - svarende til en gennemsnitlig årlig vækst på 12.000.

I en senere afsnit bliver denne store vækst sammenholdt med antallet af øvrige danskere.
Deres andel af befolkningen må naturligvis falde, når udsvingene i deres årlige væksttal er på niveau med Efterkommernes, men i vidt omfang og som helhed er negativ.
Der er blevet ialt 10.000 mindre Øvrige danskere i løbet af de 25 år.
Det skyldes et ret lille fødselsoverskud (fødte minus døde).Udviklingen i antal Indvandrere og Efterkommere

 Hele artiklen egnet til print

 Billede

 Til næste figur  Til figuren før  Til nederst på siden  Til øverst på siden
Når man lægger lægger de enkelte års vækst i antallet af Indvandrere og Efterkommere og Indvandrere plus Efterkommere sammen, får man udviklingen over tid.

I det lange løb er vi alle døde, men inden da er det disse forløb over kun et kvart århundrede, dvs. mindre end det, man i gamle dage kaldte for en generation, som mere end noget andet fortæller, hvorfor vi har haft så store problemer med indvandringen.

Antallet af Indvandrere i Danmark steg fra 135.000 pr. 1. jan. 1980 til 343.000 den 1. jan. 2005.
Det er en stigning over 26 år på 208.000 Indvandrere eller 154 pct. - i gennemsnit 6 pct.point om året.

Antallet af Efterkommere er steget fra 18.000 i 1980 til 109.000 i 2005.
Det er en stigning på 91.000 eller 506 pct. (!) - i gennemsnit er det 19 pct.point om året, dvs. hvert år i 25 år.

Ialt er antallet af Indvandrere og Efterkommere steget fra 153.000 i 1980 til 452.000 i 2005.
Det er en stigning på 299.000 eller 195 pct. svarende til 8 pct.point om året.
Antallet af Indvandrere og Efterkommere   Figuren til A4 print liggende/ som landskab

 Antallet af Indvandrere og Efterkommere

Kilde: 1980-92: Integration 2000 s. 29. 1993-2005: Tiårsoversigten 2005Fra 1980-1991 steg antallet af Efterkommere med 106 pct., det er mere end en fordobling på 11 år. Den næste fordobling skete på mindre end 8 år, fra 1991-1999. Nu ser det ud til, at fordoblingshastigheden er blevet mindre (se artiklen "Prognoser og fremskrivninger").Indvandrere og Efterkommere som andel af Øvrige

 Hele artiklen egnet til print

 Billede

 Til næste figur  Til figuren før  Til nederst på siden  Til øverst på siden
Andelen af udenlandske statsborgere som procent af danske statsborgere voksede fra 2 pct. i 1980 til 5,2 pct. pr. 1. jan. 2005 - se artiklen "Udenlandske statsborgere og indvandrere".

Andel af Indvandrere, Efterkommere, og Indvandrere plus Efterkommere, er vokset tilsvarende (Indvandrere), en del mere (Indvandrere plus Efterkommere) eller direkte eksplosivt (Efterkommere).

Andelen af Indvandrere er vokset fra 2,7 pct. af antallet af Øvrige danskere i 1980 til 6,9 pct. pr. 1. jan. 2005.

Det er en stigning på 4,2 procent point. Som nævnt i afsnittet lige ovenfor om de absolutte tal, svarer det til en stigning på ca. 155 pct. (regnet ud fra procenterne i dette afsnit 156 pct., ud fra de absolutte tal i afsnittet ovenfor 154 pct. - det kan ikke blive mere nøjagtigt, når der af og til afrundes til hele tusind og til procenter med 1 decimal).

Andelen af Efterkommere er vokset fra i 1980 kun at udgøre 0,4 pct. af Øvrige danskere (danskere, som ikke er Indvandrere eller Efterkommere, se kap. "Statistiske begreber").
Stigningen er på 1,8 procent point så Efterkommerne pr. 1. jan. 2005 udgjorde 2,2 pct. af Øvrige danskere (det giver "kun" 450 pct. stigning pga. afrundinger, men ud fra de rigtige, absolutte tal, var stigningen faktisk på 506 pct., jf. afsnittet ovenfor).
Procent Indvandrere og Efterkommere af Øvrige befolkning   Figuren til A4 print liggende/ som landskab

 Procent Indvandrere og Efterkommere af Øvrige befolkning

Kilde: Som tidligere i denne artikelSammenlagt er andelen af Indvandrere plus Efterkommere steget fra 3,1 pct. af Øvrige i 1980 til 9,1 pct. af Øvrige danskere pr. 1. jan. 2005 - svarende til ialt ca. 450.000 mennesker, jf. afsnittet ovenfor.

Vi er altså nu meget tæt på, at Indvandrere og Efterkommere tilsammen udgør 10 pct. af den del af befolkningen, som ikke er Indvandrere eller Efterkommere.Udviklingen i Indvandrere + Efterkommere, Øvrige og hele befolkningen

 Hele artiklen egnet til print

 Billede

 Til figuren før  Til øverst på siden
Antallet af Øvrige danskere, som hverken er Indvandrere eller Efterkommere, har været nogenlunde konstant de sidste 25 år.

Den samlede danske befolkning er derimod steget jævnt. Det er blevet til ialt ca. 300.000 flere danskere fra 1980 til 2005.

Disse 300.000 udgøres af væksten i antallet af Indvandrere og Efterkommere. Der var allerede i 1980 ca. 150.000 af dem.

I løbet af de sidste 25 år er der blevet ca. dobbelt så mange FLERE Indvandrere plus Efterkommere, end der var i 1980.

Udviklingen i antal Indvandr. + Efterkom., Øvrige og hele befolkn.   Figuren til A4 print liggende/ som landskab

 Udviklingen i antal Indvandr. + Efterkom., Øvrige og hele befolkn.

Kilde: Som tidligere figur i denne artikelVæksten har været på 300.000 til at det nu er ialt 450.000 Indvandrere og Efterkommere.

Det samlede befolkningstal er steget med ca. lige så meget, som indvandringen har ført med sig incl. væksten i antallet af Efterkommerne.       Denne side er Valid XHTML 1.0 Transitional Til øverst på siden      info@indvandringen.dk   ©Indvandringen.dk 2019