[Forsiden] [Statistiske begreber] [Indvandringen] [Bolig] [Arbejde] [Skole] [Kriminalitet] [Sociale forhold] [Økonomi] [Kultur
[Politik & Love] [Religion] [Medier & Debat] [Antidemokrati & Racisme] [Kilder] [Om dette site] [Figurer] [Citater] [Tidslinie] [Sitemap
 Til nederst på siden
Religion
Islamisk-kristen dialog   Hele artiklen egnet til print
 SØG:


Andre artikler i dette kapitel:
[Islam og menneskeretttighederne]
[Mordet på Theo van Gogh, Amsterdam]
[Kampen for sharia]
[Koranen er temmelig voldelig]
[Billeder i islam, også af profeten Muhammed]
[Hvad er islam?]
Afsnit i denne artikel (fører til overskrifterne i v. kolonne nedenfor):
[Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS)]


Sammenfatning
Der findes både på verdensplan og herhjemme meget prisværdige forsøg på at lave en dialog mellem de store verdensreligioner - eller rettere mellem deres tilhængere.

Efter som den danske folkekirke ikke har nogen pave eller synode eller lignende organisatorisk overordnet organ, kan folkekirken ikke tage stilling til ting, der ikke har noget med folkekirkens indre anliggender at gøre.

Folkekirken kan derfor heller ikke beslutte, at nu vil man gå i dialog med islam - så meget mere som islam heller ikke har een overordnet instans med magt og evne til at udlægge teksten for alle muslimer (modsat fx den katolske kirke, hvor paven i vidt omfang - og ufejlbarligt - kan udlægge teksten).
Alligevel er der enkelte steder og sammenhænge, hvor kristne og muslimer mødes for at tale om religion (ud over i samfundet i almindelighed).


Men som det gælder for videnskabelige paradigmer, generelle opfattelser af, hvordan verden er skruet sammen, er det ofte et problem bare at forstå hinanden.

På den ene side skal man have et minimum af forståelse forud, før det giver nogen mening at gå videre.
På den anden side er der jo netop på forhånd en kløft imellem anskuelserne, fordi man ser meget forskelligt på vigtige ting.

Det er ingen naturlov, at man kan eller skal kunne forene forskellighederne - selv om mange tror, at det er særligt godt at prøve at gøre det.
Så længe vi ikke gør forskelle til modsætninger, er der ikke noget galt i at leve med forskellighederne.


Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS)

 Hele artiklen egnet til print

 Billede

 Til figuren før
Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS), København, er ifølge dets hjemmeside en organisation til fremme af "positive relationer" mellem mennesker med kristen og muslimsk kulturbaggrund (jf. centerets hjemmeside, link pr. 22.12.05).
Centeret vil være "et fristed, hvor muslimer og kristne kan føle sig trygge og respekterede og dermed frie til åbent at engagere og udtrykke sig".

Man skriver om sig selv, at "IKS har gennem årene opnået at blive en anerkendt samarbejdspartner for de etniske minoriteter og for en række muslimske og kristne organisationer, både her i landet og internationalt".

Studiecenters styrke er således i egen forståelse, at "det er et fælles projekt, startet og styret af kristne og muslimer i fællesskab. Centralt i dialogarbejdet står princippet om fællesskab, ligeværdighed og gensidighed. Både kristne og muslimer er på hjemmebane i centret og har lige ret til indflydelse".

Alligevel medtager en hjemmeside for det pakistanske miljø i Danmark (link pr. 22.12.05) Islamisk-Kristent Studiecenter i sin "Islam adressebog", som er en "adresse- og telefon fortegnelse over muslimske foreninger/ organisationer/ institutioner og erhvervsdrivende".
Det nævnte "pakistanske miljø" er for øvrigt kun muslimsk, det omfatter ikke de kristne pakistanere.

Er det ikke et problem for den kristne halvdel af centeret, at "det fælles projekt" af pakistanske muslimer bliver opfattet som en muslimsk forening eller organisation?Hvad siger centerets daglige leder Lissi Rasmussen (pr. 22.12.05) til det?
Hun er samtidig under Københavns biskop stiftspræst for etniske minoriteter.
Hvad siger han og folkekirkens medlemmer til, at i hvert fald en del pakistanske muslimer opfatter Studiecenteret som en muslimsk organisation?

Nogle vil selvfølgelig mene, at det er da helt fint, at muslimer ser centeret som deres.
Men hvis det nu er båret af "fællesskab, ligeværdighed og gensidighed", så er det vel ikke ærligt at lade dem se sådan på det?


Hvad siger bestyrelsen for studiecenteret til det?
Bestyrelsen bestod pr. 22.12.05 af:
Formand Lissi Rasmussen, dr.teol.
Næstformand Abdul Wahid Pedersen, imam, skoleleder
Keld Bredvig, boghandler
Aminah Tønnsen, forfatter, foredragsholder
Fatih Alev, imam, stud.mag.
Lorens Hedelund
Ali Nicolaisen, stud.psyk.
A.O. Andersen, tidl. kirkeminister.       Denne side er Valid XHTML 1.0 Transitional Til øverst på siden      info@indvandringen.dk   ©Indvandringen.dk 2019