[Forsiden] [Statistiske begreber] [Indvandringen] [Bolig] [Arbejde] [Skole] [Kriminalitet] [Sociale forhold] [Økonomi] [Kultur
[Politik & Love] [Religion] [Medier & Debat] [Antidemokrati & Racisme] [Kilder] [Om dette site] [Figurer] [Citater] [Tidslinie] [Sitemap
 Til nederst på siden
Religion
Hvad er islam?   Hele artiklen egnet til print
 SØG:


Andre artikler i dette kapitel:
[Islamisk-kristen dialog]
[Islam og menneskeretttighederne]
[Mordet på Theo van Gogh, Amsterdam]
[Kampen for sharia]
[Koranen er temmelig voldelig]
[Billeder i islam, også af profeten Muhammed]
Afsnit i denne artikel (fører til overskrifterne i v. kolonne nedenfor):
[Islam som system af læresætninger]


Sammenfatning
Islam er en af de 5 store verdensreligioner.
De 3 "bogens religioner" er : Jødedommen (Gl. testamente), kristendommen(Gl. og Nye testamente) og islam (Koranen). Der ud over er hinduisme og buddhisme store religioner.

Islam er den nyeste og den mest bogstavtro og totalitære af religionerne.


Islam som system af læresætninger

 Hele artiklen egnet til print

 Billede

 Til figuren før
Man kan i et vist omfang skelne mellem islam som en religiøs lære og religionens udøvere, muslimerne, som i en eller anden forstand og i et eller andet omfang praktiserer islam.

Til forskel fra kristendommen er lære og udøvelse meget tæt knyttet i islam - det er en lovreligion med regler for alle livets forhold.

Den islamiske retsfilosofi og -videnskab har to nødvendige kilder: Koranen som er skrevet af Allah, og profeten Muhammeds levede liv som samlet udtryk i sunnah. Men Koranen står højest. Under disse to grundstene kommer hadith'erne, som er fortællingerne om sunnah.

Koranen er ifølge muslimerne modtaget som åbenbaring af profeten Muhammed, men den er skrevet af Allah, den muslimske gud. Derfor kan den ikke egentlig tolkes eller diskuteres eller omgås på nogen måde.
Hvad der står i Koranen, står der, og er derfor ikke til at komme uden om.
Teksten er ikke bare inspireret af Allah, den er bogstaveligt talt skrevet af ham - omend gennem profeten Muhammeds hånd, men han er kun budbringeren.

Den tekstkritik, Bibelen har været udsat for i århundreder, ja faktisk siden den blev samlet som et nogenlunde samlet skrift midt i første halvdel af det første årtusind, kan man ikke udsætte Koranen for - siger i hvert fald muslimerne.


Sunnah er profetens liv og levned, hans faktiske livsførsel og den lære, man kan uddrage af hans måde at leve på. Noget af denne livsførsel er obligatorisk af følge for enher muslim, andet er noget, man bør følge profeten i. Og hvad, der er hvad, vises i hadith'erne.

Hadith'erne (i flertal ahadith på arabisk) svarer til sunnah'en, Muhammeds livførsel, men som fortællingen om den.
Hadith'erne findes i flere samlinger af overleveringer, der er en hel videnskab om, hvilken autoritet de forskellige fortællinger har fået fra eller som gengivelser af profetens liv.
Der er 4 større samlinger af hadith'er: Sahik Bukharis, Sahih Muslim, Sunan Abu-Dawud, Malik's Muwatta.
Både tekst og mening i disse fortællinger hævdes at være fra profeten Muhammed.

Dertil kommer Hadith Qudsi (qudsi betyder hellig) - det er hadith'er, som hævder at være særlig hellige. De får deres mening fra Allah, selv om deres ord er (overleveret) fra profeten.

Da hadith'erne er senere tilkomne beretninger om, hvordan Muhammeds liv, levned og gerninger var i sin tid, da han levede, bedømmes deres vigtighed eller gyldighed efter, hvad der står i dem (teksten), og hvordan de er overleveret, det vil sige hvilke og hvor mange led, der er i kæden af vidner tilbage til Muhammed.

En hadith klassificeres altså efter, hvor nøjagtig, man regner med, dens reference til profetens liv er, måden det fortælles på, tekstens natur, hvor mange, der har vidnet om ham og ikke mindst vidnekæden (isnad).       Denne side er Valid XHTML 1.0 Transitional Til øverst på siden      info@indvandringen.dk   ©Indvandringen.dk 2019