[Forsiden] [Statistiske begreber] [Indvandringen] [Bolig] [Arbejde] [Skole] [Kriminalitet] [Sociale forhold] [Økonomi] [Kultur
[Politik & Love] [Religion] [Medier & Debat] [Antidemokrati & Racisme] [Kilder] [Om dette site] [Figurer] [Citater] [Tidslinie] [Sitemap
 Til nederst på siden
Kriminalitet
Udvisning af kriminelle udenlandske statsborgere   Hele artiklen egnet til print
 SØG:


Andre artikler i dette kapitel:
[Drab og andre alvorlige forbrydelser]
[Indvandreres kriminalitet i 2006]
[Indvandreres kriminalitet i 2005]
[Indvandreres kriminalitet i 2002]
Afsnit i denne artikel (fører til overskrifterne i v. kolonne nedenfor):
[Svært at udvise kriminelle udlændinge]


Sammenfatning
Det er ingen selvfølge, at udenlandske statsborgere kan udvises af landet, selv om de begår endda alvorlig kriminalitet.


Svært at udvise kriminelle udlændinge

 Hele artiklen egnet til print

1.1.2006

 Billede

 Til figuren før
Selv om man opholder sig i Danmark som udlænding, dvs. er her som statsborger fra et andet land, kan man begå temmelig meget og temmelig grov kriminalitet, før man kan risikere at blive udvist.

Det er temmelig uklart, hvor alvorlig en forbrydelse der skal til, før "tilknytning" til Danmark ikke længere beskytter forbryderen mod udvisning.

Er det rigtigt, som Udlændingestyrelsen skriver, jf. nedenfor, at:

"Visse former for kriminalitet medfører dog udvisning, uanset hvor længe man har opholdt sig lovligt i Danmark. Det gælder fx for narkotikakriminalitet, menneskesmugling, røveri, grov vold, drab og grovere sædelighedsforbrydelser".

Det fremstilles af Udlændingestyrelsen som om bl.a. "narkotikakriminalitet, menneskesmugling, røveri, grov vold, drab og grovere sædelighedsforbrydelser" automatisk fører til udvisning, hvis gerningsmanden er udenlandsk statsborger.

Jeg tror ikke, det er rigtigt, men vil gerne overbevises om det modsatte.
Hvis det var rigtigt, hvorfor ville justitsministeren og integrationsministeren så i begyndelsen af 2006 fremsætte lovforslag, som skal gøre det nemmere at udvise kriminelle udlændinge?

For det første:
Det ville være interessant at vide, hvad det lille "fx" dækker over. Hvad er det for andre forbrydelser, end de her nævnte, som fører til udvisning?
Brugen af "fx" giver det indtryk, at der er mange eller i hvert fald en hel del andre ting, som automatisk fører til udvisning. Hvilke? Er der tale om så mange flere, at det er rimeligt at bruge "fx"?

For det andet: Er der ikke nogle eller måske endda mange sager med udenlandske statsborgere, som er dømt inden for kategorierne "narkotikakriminalitet, menneskesmugling, røveri, grov vold, drab og grovere sædelighedsforbrydelser", som IKKE bliver udvist efter endt afsoning af straffen?
Den stærke debat om det rimelige i at udvise, når forbrydelsen er den værst tænkelig, nemlig drab, tyder for mig at se på, at udvisningen kun meget sjældent kommer på tale ved de andre former for forbrydelser.
Er der nogen, som ved noget om det her?


Det officielle Danmark giver følgende fremstilling af forholdene med hensyn til udvisning af kriminelle udenlandske statsborgere.
Spørgsmålet er så, om det er en rigtig fremstilling, det vil sige, om tingene fungerer således i praksis, eller de er forskønnet for at berolige befolkningen.

Udlændingestyrelsen skriver:

"En udlænding kan blive udvist af Danmark på to forskellige måder. Man kan enten blive udvist ved dom, eller ved at Udlændingestyrelsen bestemmer, at man skal udvises.

Udvisning på grund af en dom
En domstol kan bestemme at en udlænding, der dømmes for kriminalitet i Danmark også skal udvises af Danmark. Udlændingen bliver først sendt ud af landet, når dommen er afsonet. Herefter har den udviste indrejseforbud i et bestemt tidsrum. Når domstolen afgør om en udlænding skal udvises, bliver der bl.a. lagt vægt på:

- hvor længe vedkommende har været i Danmark
- hvilken type kriminalitet der er begået
- den idømte straf
- tidligere domme af lignende karakter
- vedkommendes tilknytning til Danmark.

Man kan desuden blive idømt en betinget udvisning, hvis man har begået kriminalitet, der var tæt på at føre til reel udvisning.

Særlig grov kriminalitet
Jo længere man har opholdt sig lovligt i Danmark, jo bedre beskyttet er man mod at blive udvist.
Visse former for kriminalitet medfører dog udvisning, uanset hvor længe man har opholdt sig lovligt i Danmark. Det gælder fx for narkotikakriminalitet, menneskesmugling, røveri, grov vold, drab og grovere sædelighedsforbrydelser.

Udvisning på grund af ulovligt ophold
Udlændingestyrelsen kan udvise udlændinge, som ikke har opholdt sig i Danmark i mere end seks måneder. Der vil typisk være tale om turister. Den form for udvisning kalder man administrativ udvisning. Udlændingestyrelsen kan bl.a. udvise sådanne udlændinge for:

- tyveri
- ulovligt arbejde i Danmark
- ulovlig besiddelse eller brug af narkotika
- ikke at have penge nok til at leve for i Danmark og rejse hjem for
- at være en trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed.
Udlændingestyrelsen tager hensyn til udlændingens tilknytning til Danmark ved afgørelsen af om udlændingen skal udvises."       Denne side er Valid XHTML 1.0 Transitional Til øverst på siden      info@indvandringen.dk   ©Indvandringen.dk 2019