Indvandringen.dk, http://www.indvandringen.dk

Siden her er til print i stående A4 format af en artikel fra kapitlet [Politik & Love].

Artiklen kan findes på internettet som:
http://www.indvandringen.dk/vis/artikel_vis.php?kapitelId=13&artikelId=146


Artikel:
Lovgivningen, hovedtræk

Den lovgivning, der regulerer opholdstilladelse, indvandring, statsborgerskab mv., kaldes ofte under et for udlændingeloven (eller udlændingelovgivningen).
I praksis består området af flere love.


Afsnit nr. 1:
Hovedpunkter i udviklingen af udlændingeloven mv.

Billede

Før 1983 var indvandringen reguleret af en udlændingelov, der adskilte sig en del fra de følgende love.

I 1983 kom en revision af udlændingeloven, som stadfæstede de facto-begrebet, det vil sige, at udlændinge kunne få opholdstilladelse her som flygtninge, selv om de egentlig ikke var det efter FNs flygtningekonvention.

Hvert år derefter skete der i gennemsnit mindst een ændring af lovgivningen på udlændingeområdet.

Større ændringer fandt sted i 1986, 1991 og 1998.

Endelig skete der i 2002 en mere gennemgribende stramning af udlændingelovgivningen. Bl.a. blev de facto begrebet fjernet, så opholdstilladelse som flygtning ikke kunne opnås alene på økonomsk grundlag (bekvemmelighedsflygtninge). Også familiesammenføringen blev strammet (24-årsreglen).Afsnit nr. 2:
Forholdene op til 1983

BilledeAfsnit nr. 4:
Udviklingen i 1980erne

Billede
Kilde: Bl.a. Hansen (2003)
I 1980erne skete der to større ændringer af udlændingeloven.

Den første kom i 1983. Her blev det indført i loven, hvad der havde været administrativ praksis længe, nemlig, at det var forholdsvis let at blive anerkendt som flygtning i Danmark.

Den anden større ændring af udlændingeloven kom tre år senere, i 1986, da strømmen af asylansøgere i mellemtiden var steget. Regeringen foreslog bl.a., at man fjernede de facto-flygtninges retskrav på opholdstilladelse uden at opfylde FNs flygtningekonventions krav om egentlig politisk forfølgelse. Men denne del af forslag til lovændringer blev ikke gennemført.


Udlændingeloven af 1983 blev vedtaget den 3. juni 1983 (Lov nr. 226 af 8. juni 1983, fremsat den 20. jan. 1983).

Her fik de facto-begrebet den formulering, som holdt sig helt frem til lovændringen i 2002, selv om der i de mellemliggende næsten 20 år var flere forsøg på at få fjernet bestemmelsen for at få begrænset tilstrømningen af (bekvemmeligheds)flygtninge.


I 1986 kom den næste større ændring af udlændingeloven. Den 17. oktober vedtog folketinget Lov nr. 686 af 17. okt., fremsat den 7. oktober.


Afsnit nr. 4:
Udviklingen i 1990erne

Billede
Kilde: Bl.a. Hansen (2003)


I begyndelsen af 1990erne havde tilstrømningen af asylsøgere (flygtninge) allerede i en del år været temmelig stor.

Regeringen kom derfor med "En ny flygtningepolitik. Et oplæg" (justitsministeriet, 1991).
I forlængelse heraf afholdt folketinget en såkaldt redegørelsesdebat, en debat om redegørelsen af 11. november 1991 om flygtningspolitikken.
Denne debat sluttede den 27. november 1991.
Der blev ikke tale om en større ændring af udlændingeloven på dette grundlag.


I 1997-98 får regeringen for alvor problemer med flygtninge- og indvandrerområdet.

Indenrigsminister Thorkild Simonsen foreslår og får vedtaget en præcisering af de facto-bestemmelsen.
Det er Lov nr. 473 af 1. juli 1998, fremsat den 17. dec. 1997 (fremsat som lovforslag L154 den 17. dec. 1997, men afbrudt under førstebehandlingen og genfremsat i næsten uændret form som lovforslag L59 den 16. april 1998).


Afsnit nr. 5:
Stramningerne i 2002

Billede
Kilde: Bl.a. Hansen (2003)


Ændringerne af udlændingeloven mv., som blev gennemført i 2002, var de mest vidtgående nogensinde eller i hvert fald siden 1983-loven.

Lov nr. 365 af 6. juni 2002 (2002-loven) blev vedtaget i folketinget den 31. maj 2002 efter at være fremsat den 28. feb. 2002.


Andre artikler i kapitlet "Politik & Love" er:
[Vendepunktet 2002] [Højesterets tvivlsomme rolle] [Ministrene og administrationen

Indvandringen.dk indeholder disse emner lig kapitler:
[Statistiske begreber] [Indvandringen] [Bolig] [Arbejde] [Skole] [Kriminalitet] [Sociale forhold] [Økonomi] [Kultur] [Politik & Love] [Religion] [Medier & Debat] [Antidemokrati & Racisme] [Kilder] [Om dette site] [Figurer] [Citater] [Tidslinie] [Sitemap


info@indvandringen.dk   ©Indvandringen.dk 2019       Denne side er Valid XHTML 1.0 Transitional