Indvandringen.dk, http://www.indvandringen.dk

Siden her er til print i stående A4 format af et afsnit fra:
Artiklen [Muslimske angreb på ytringsfriheden]
i Kapitlet [Antidemokrati & Racisme].
NB! Figuren her på siden er formindsket for at kunne være på et A4 ark i bredden.
Uden formindskelse: Print til liggende A4 på siden du kom fra eller fra kap. "Figurer".

Afsnittet kan findes på internettet som:
http://www.indvandringen.dk/vis/artikel_vis.php?kapitelId=16&artikelId=156&afsnitId=108#108


Afsnit:
11 islamiske ambassadørers brev til statsministeren

12.10.2005


"Massakrer dem, der fornærmer islam", "Udryd dem, der bagtaler islam", London, 3. feb. 2006

Ialt 11 ambassadører fra islamiske lande sendte den 12. okt. 2005 et brev til statsministeren. Ambassadørerne bad statsministeren om et møde for at få ham til at gribe ind over for en påstået smædekampagne mod islam og muslimer.

Statsministeren afviste at mødes med ambassadørerne om ytringsfriheden i Danmark.

Dette brev blev siden diskuteret meget.


Her er brevet i min danske oversættelse med et indsat pluk fra en oversættelse fra Politiken.

"Hans Excellence [statsminister Anders Fogh Rasmussen]...

De undertegnede ambassadører, Cd'a.i., og lederen af den palæstinensiske delegation, akkrediterede til Danmark, vil gerne bruge denne lejlighed til at henlede Deres opmærksomhed på en presserende sag.

Det drejer sig om en vedvarende smædekampagne i danske offentlige kredse og medier imod islam og muslimer. Nogle nylige eksempler er Radio Holgers ytringer, som de blev tiltalt for, nedsættende ytringer fra medlem af folketinget og byrådskandidat Louise Frevert fra Dansk Folkeparti, kulturminister Brian Mikkelsens erklæring af krig mod muslimer, og avisen Jyllands-Postens kulturside, der opfordrede folk til at tegne den hellige profet Muhammed ([respekt være med ham, eller: lad os huske ham]).

Vi føler stærkt, at det at rakke ned på islam som en religion, og at trykke nedværdigende karikaturer af den hellige profet Muhammed ([respekt være med ham, eller: lad os huske ham]), går imod ånden i danske værdier såsom tolerance og civilsamfundet. Dette er i det hele taget en meget diskriminatorisk tendens og varsler ikke godt i forhold til de høje danske menneskeretsstandarder. Vi må understrege, at det også kan forårsage reaktioner i muslimske lande og hos muslimske samfund i Europa.

I Deres tale ved Folketingets åbning, understregede Deres excellence ganske rigtigt, at terrorister ikke skulle tillades at misbruge islam til deres forbrydelser. På samme måde skulle den danske presse og offentlige repræsentanter ikke tillades at misbruge islam i demokratiets, ytringsfrihedens og menneskerettighedernes navn, værdier, som vi alle deler.

[og nu Politikens oversættelse af næste afsnit]
Vi fordømmer disse udtalelser og skrifter og opfordrer indtrængende Dem og Deres regering til at gå i rette med de ansvarlige i henhold til landets love af hensyn til harmonien mellem trosretningerne, bedre integration og Danmarks generelle forhold til den muslimske verden. Vi stoler på, at De vil tage de nødvendige skridt.
[Slut på Politikens oversættelse]
[Formuleringen "to take all those responsible to task under law of the land" har været diskuteret.
Oversættelsen "gå i rette med de ansvarlige" er ret blød, særlig når fortsættelsen er "i henhold til landets love"; hvordan kan en regering gå i rette med nogen i helhold til love? henvisningen til love må vel gå på, at det er dem, der skal overholdes?]

Efter som sagen er af ømtålelig karakter, udbeder vi os et hastemøde, når det passer Dem. Et snarligt svar ville blive meget påskønnet"

Kilde til selve brevet: Se figuren herunder. Brevet findes også hos Berlingske Tidende, link pr. 15.2.2006.

De tre sager ud over Jyllands-Postens profettegninger, ambassadørerne henviste til, var:

Radio Holger, en københavnsk lokalradio, opfordrede fredag den 29. juli 2005 sine lyttere til had mod muslimer incl. forfølgelse og drab af muslimer. Baggrunden var terrorbombningerne i London, som formanden for Radioforeningen Radio Holger, Kaj Vilhelmsen, holdt muslimerne ansvarlige for.
Radio- og tv-nævnet besluttede på sit møde den 16. august 2005 at inddrage Radio Holgers programtilladelse i 3 måneder.

Det er bemærkelsesværdigt, at selv om næsten alle tager afstand fra Radio Holgers ytringer, er det meget langt fra alle, der tager notits endsige afstand fra de ytringer, som tusinder af demonstranter er kommet med over for Jyllands-Posten og Vesten i det hele taget.
Fx i London, hvor råb og skilte i demonstrationer midt i feb. 2006 proklamerede: "Slå dem ihjel, som fornærmer islam", "Slagt dem, som håner islam", "Massakrer dem, som krænker islam", "Udryd dem, som bagtaler islam" (jf. billede her til venstre, fra London, feb. 2006).

Også sagen om Louise Frevert nævnes af ambassadørerne. Hendes webmaster Ebbe Talleruphuus lagde et islamfjendsk indlæg på Frevert hjemmeside den 15. sept. 2005. Muslimer blev sammenlignet med bl.a. kræftknuder.
Frevert forsvarer senere udtalelserne, men trækker dem 30 sept. tilbage efter pres fra toppen i Dansk Folkeparti. De ytringer, der dermed forsvandt fra hendes hjemmeside, kan ses her hos Politiken (link pr. 17.2.2006).
Den 1. okt. udtaler Frevert, at hun ikke har skrevet indlæggene, webmasteren påtager sig skylden, indstilles til eksklusion, men melder sig selv ud af partiet.
Den 15. okt. beslutter politiet, at Louise Frevert ikke skal sigtes for racisme, det kan ikke bevises, at indlæggene udtrykker hendes holdning.
Talleruphuus blev den 4. okt. 2006 sigtet efter straffelovens paragraf 266b, den såkaldte racismeparagraf (hvordan går det med den sag?).
Kilde:

Kulturminister Brian Mikkelsen holdt en tale søndag den 25. sept. 2005 på Det konservative Folkepartis landsmøde. Her skulle han ifølge ambassadørerne have fremsat en "erklæring af krig mod muslimer", jf. brevet ovenfor.
Det, han talte om, var bl.a. "En middelalderlig muslimsk kultur" og "parallelsamfund, hvor minoriteter praktiserer deres middelalderlige normer" (kilde, link pr. 2.2.2006).Brev af 12.10.2005 fra 11 islamiske ambassadører

 Brev af 12.10.2005 fra 11 islamiske ambassadører

Kilde: www.rogerbuch.dk/jpabrev.pdf, link pr. 20.2.2006
Note: Roger Buck er lektor på Danmarks Journalisthøjskole. Filen er på hans private hjemmeside.


Mange mente - især efterhånden, som konflikten om Muhammedtegningerne tog til - at hvis statsminister Anders Fogh Rasmussen havde mødt ambassadørerne, var konflikten ikke blevet til noget.

Senere, da brevets indhold blev kendt, forsøgte oppositionen at gøre det til en sag, at statsministeren bevidst eller ubevidst har fortolket brevet forkert.
Det ene kritikpunkt gik på, at de 11 ambassadører ikke alene nævnte tegningerne i brevet, men også tre andre ting (Radio Holger, Louise Frevert, Brian Mikkelsen), som angiveligt skulle være led i smædekampagnen mod islam og muslimer.
Det andet kritikpunkt gik på, at statsministeren havde fejltolket sætningen "to take all those responsible to task under law of land". Kritikerne hævder, at det ikke betyder, at ambassadørerne ville have indgreb mod ytringsfriheden.

Begge punkter falder til jorden allerede på grund af den sætning, hvor ambassadørerne vil have et generelt indgreb mod alle de nævnte publikationer og taler og endda pressen og folkevalgte i almindelighed:

"Danish press and public representatives should not be allowed to abuse Islam in the name of democracy, freedom of expression and human rights, the values that we all share"

På dansk i egen oversættelse:
"dansk presse og offentlige repræsentanter [evt. folkevalgte] skulle ikke tillades at misbruge islam i demokratiets, ytringsfrihedens og menneskerettighedernes navn, som er værdier vi alle deler"

Det vil være for løs en oversættelse at sætte "should not" lig med "burde ikke". Ordet "should" er datid af "shall", dansk "skal", og når ambassadørerne siger "skulle ikke", må det formodes at gå på, at de jo mener, at islam her og nu bliver misbrugt, så man ikke kan bruge "skal ikke". Ambassadørerne taler om skal og ikke bør - omend i datid for at vise, at de mener, der er sket en skade, som der skal gribes ind over for. Denne tolkning falder helt i tråd med, at den ægyptiske ambassadør har gentaget, at staten skal gribe ind mod Jyllands-Posten (det mener jeg bestemt at kunne huske; tager jeg fejl?).

Ambassadørerne fra Tyrkiet, Indonesien og Bosnien-Herzegovina er fra lande, som er på vej i retning af demokrati, ytringsfrihed og visse menneskerettigheder, og Pakistan har elementer af demokrati (men kan på den anden side dårligt kaldes en stat, efter som store dele af landet er uden for regeringens kontrol).

Det er til grin og udtryk for hykleri og meget andet grimt, når ambassadørerne fra Iran, Ægypten, Algeriet, Libyen, Saudiarabien, Pakistan, Marokko og (repræsentanten) fra det palæstinensiske selvstyre, foregiver at gå ind for ikke alene demokrati, men også for ytringsfrihed og menneskerettigheder.


Andre afsnit fra artiklen "Muslimske angreb på ytringsfriheden" er:
[Islamisters terrortrusler fra gaden i London, feb. 2006] [Udenlandske sager] [557 Muhammed-hackninger på 10 dage

Andre artikler i kapitlet "Antidemokrati & Racisme" er:
[Omvendt racisme: Praksis] [Omvendt racisme: Mediebilledet] [Valg af ægtefælle: Racisme og kolonialisme] [Antidemokratiske holdninger hos indvandrere] [Censur og selvcensur] [Galskab og racisme i arabiske medier] [Islamofacisme

Indvandringen.dk indeholder disse emner lig kapitler:
[Statistiske begreber] [Indvandringen] [Bolig] [Arbejde] [Skole] [Kriminalitet] [Sociale forhold] [Økonomi] [Kultur] [Politik & Love] [Religion] [Medier & Debat] [Antidemokrati & Racisme] [Kilder] [Om dette site] [Figurer] [Citater] [Tidslinie] [Sitemap


info@indvandringen.dk   ©Indvandringen.dk 2019       Denne side er Valid XHTML 1.0 Transitional