Indvandringen.dk, http://www.indvandringen.dk

Siden her er til print i stående A4 format af et afsnit fra:
Artiklen [Danmarks Statistik]
i Kapitlet [Kilder].

Afsnittet kan findes på internettet som:
http://www.indvandringen.dk/vis/artikel_vis.php?kapitelId=19&artikelId=119&afsnitId=29#29


Afsnit:
Statistisk Tiårsoversigt


Tal om de store linier i indvandringen og mange andre ting finder man lettest i Statistisk Tiårsoversigt.


Populært kaldes den Tiårsoversigten, og den bruges ofte ved undervisningen i gymnasier mv.
Den viser hvert år nogle overordnede tal for de sidste 10 år (fx 2005-udgaven for årene 1993-2003 eller hvad der nu findes nyeste tal for).
Det er en bog i A4 format, og den udkommer hvert år i august måned.
For alle emner opgives der absolutte antal, nogle er tillige belyst med procentvise opgørelser.Statistikkerne dækker med hensyn til indvandring følgende ting (2004-udgaven):
- Nettoindvandring (og Tilflyttet fra hhv. Fraflyttet til udlandet)
- Indvanderere fordelt efter fraflytningsland
- Ind- og udvandrere fordelt efter nationalitet og køn
- Indvandrere og efterkommere fordelt efter alder og efter lande
- Registrerede fuldtidsledige indvandrere og efterkommere fordelt på vestlige og ikkevestlige lande
- Registrerede fuldtidsledige indvandrere og efterkommere fordelt efter alder
- Indvandrere, efterkommere og øvrige danskere som modtagere af sociale ydelser
- Indvandrere, efterkommere og øvrige danskeres højeste fuldførte uddannelse
- Indvandrere, efterkommere og øvrige danskere fordelt som elever i uddannelser hhv. som fuldførte uddannelser.


Andre afsnit fra artiklen "Danmarks Statistik" er:
[Nyt fra Danmarks Statistik] [Statistikbanken] [Organiseringen af statistikken] [Den mangelfulde kriminalstatistik

Andre artikler i kapitlet "Kilder" er:
[Litteratur (bøger og artikler)

Indvandringen.dk indeholder disse emner lig kapitler:
[Statistiske begreber] [Indvandringen] [Bolig] [Arbejde] [Skole] [Kriminalitet] [Sociale forhold] [Økonomi] [Kultur] [Politik & Love] [Religion] [Medier & Debat] [Antidemokrati & Racisme] [Kilder] [Om dette site] [Figurer] [Citater] [Tidslinie] [Sitemap


info@indvandringen.dk   ©Indvandringen.dk 2019       Denne side er Valid XHTML 1.0 Transitional