Indvandringen.dk, http://www.indvandringen.dk

Siden her er til print i stående A4 format af et afsnit fra:
Artiklen [Danmarks Statistik]
i Kapitlet [Kilder].
NB! Figuren her på siden er formindsket for at kunne være på et A4 ark i bredden.
Uden formindskelse: Print til liggende A4 på siden du kom fra eller fra kap. "Figurer".

Afsnittet kan findes på internettet som:
http://www.indvandringen.dk/vis/artikel_vis.php?kapitelId=19&artikelId=119&afsnitId=30#30


Afsnit:
Nyt fra Danmarks Statistik


Serien Nyt fra Danmarks Statistik dækker meget bredt næsten alle samfundsområder.
Det er gratis selv at se publikationen på Danmarks Statistiks hjemmeside.
Man kan tegne abonnement på en elektronisk udgave (forholdsvis billigt) eller på den trykte udgave (noget dyrere).


Statisk om indvandringen findes i Nyt fra Danmarks Statistik mest under emnegruppen "Befolkning og valg".
Men også under andre emnegrupper, svarende til de enkelte "sektorer", kan man finde statistik om indvandringen. Fx findes nyt om emnet "Kriminalitet og national oprindelse" under emnegruppen "Sociale forhold, sundhed og retsvæsen".

Under "Befolkning og valg" dækkes indvandringen således:

Direkte i egne emner og tabeller:
- Asylansøgninger og opholdstilladelser (kvartalsvis fra 2000, afløser det næste emne, Flygtningestatistik)
- Flygtningestatistik (1998-2000, derefter udgået og afløst af Asylansøgninger og opholdstilladelser)
- Ind- og udvandringer (kvartalsvis 1998-2002, derefter udgået)
- Indvandrere og efterkommere samt udenlandske statsborgere (kvartalsvis siden jan. 2002, årligt 1999-2001 - indholdet omtales nedenfor)
- Indvandrernes opholdsgrundlag (pr. 30.11.05 kun udgivet en gang, 1. jan. 2004)
- Indvandrernes tilknytning til arbejdsmarkedet (1999-2003; forøvrigt indgik indvandrerne i et tema om arbejdsstyrken i Tiårsoversigten 2004).
- Udvandrernes uddannelse (2001, uddannelse og herkomst som indvandrere, efterkommere eller øvrige danskere)

Indvandrere er medtaget i emnerne:
- Befolkningen og dens bevægelser (kvartalsvis siden 1999; nogle gange er indvandringen belyst med egne tal)
- Befolkningsfremskrivning (2002-2040, 2005-2050) og befolkningsprognoser (1999-/2001-2040, udgået og afløst af befolkningsfremskrivningen; indvandringen er selvfølgelig nævnt som en faktor, der stærkt påvirker befolkningens udvikling)
- Børnefamilier (1990 og 2004; antallet af børnefamilier med indvandrerbaggrund stiger stærkt, nemlig med antallet af børn af indvandrere og efterkommere)
- Fornavne (1997-2004; Mohammad røg ud af top 50 listen i 2003 efter i 1999 at have været nr. 42 i drengenavnes popularitet foran Malthe, Jesper og Carl)

Ved siden af "Befolkning og valg" kan der findes data om indvandringen i disse emnegrupper for Nyt fra Danmarks Statistik:

Arbejdsmarked:
- Arbejdsløsheden (år) (1998-)
- Indvandreres og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet (1999-2000, udgået - afløst af det næste emne)
- Indvandrernes tilknytning til arbejdsmarkedet (2001, udgået)
Sociale forhold, sundhed og retsvæsen:
- Kriminalitet og national oprindelse (2000, 2002)
Generel erhvervsstatistik:
- Indvandreres og efterkommeres job (1999, udgået)
Serviceerhverv:
- Indvandreres og efterkommeres brug af internet (2001, udgået)



NB: Denne figur er formindsket og kan derfor se utydelig ud (selv om bredde og højde er formindsket i samme grad).
Hvis du vil have den printet ud i fuld størrelse:
Vælg print her: Figuren i fuld størrelse til A4 print, liggende/ som landskab - beregnet til A4 format liggende/ som landskab.


Nyt fra Danmarks Statistik, om indvandringen

 Nyt fra Danmarks Statistik, om indvandringen

Kilde: Skærmbillede af www.dst.dk (30.11.05)


Under emnegruppen "Befolkning og valg" findes som nævnt ovenfor nyt om "Indvandrere og efterkommere samt udenlandske statsborgere".
Efter hvert kvartals udløb har man siden 1. jan. 2002 kunnet følge udviklingen i antallet af indvandrere og efterkommere.
De er videre fordelt på vestlige og ikkevestlige lande, og på hovedgrupper af lande.


Andre afsnit fra artiklen "Danmarks Statistik" er:
[Statistisk Tiårsoversigt] [Statistikbanken] [Organiseringen af statistikken] [Den mangelfulde kriminalstatistik

Andre artikler i kapitlet "Kilder" er:
[Litteratur (bøger og artikler)

Indvandringen.dk indeholder disse emner lig kapitler:
[Statistiske begreber] [Indvandringen] [Bolig] [Arbejde] [Skole] [Kriminalitet] [Sociale forhold] [Økonomi] [Kultur] [Politik & Love] [Religion] [Medier & Debat] [Antidemokrati & Racisme] [Kilder] [Om dette site] [Figurer] [Citater] [Tidslinie] [Sitemap


info@indvandringen.dk   ©Indvandringen.dk 2018       Denne side er Valid XHTML 1.0 Transitional