Indvandringen.dk, http://www.indvandringen.dk

Siden her er til print i stående A4 format af et afsnit fra:
Artiklen [Danmarks Statistik]
i Kapitlet [Kilder].

Afsnittet kan findes på internettet som:
http://www.indvandringen.dk/vis/artikel_vis.php?kapitelId=19&artikelId=119&afsnitId=31#31


Afsnit:
Statistikbanken


Danmarks Statistikbank er den mest tilgængelige online statistik kilde.
Man kan søge på fx herkomst eller oprindelse.
Herkomst er overbegrebet for inddelingen i indvandrere, efterkommere og (øvrige) danskere. En søgning på efterkommere inden for resultaterne af søgningen på herkomst giver derfor samme antal resultater, som man gik ud fra.
Oprindelse finder man meget på, for mange ting opgøres efter, hvilket land indvandrerne oprindelig kom fra.


Som fx Nyt fra Danmarks Statistik er statistikkerne i Statistikbanken opdelt i sektorer eller emnegrupper.
Og som med hensyn til Nyt fra Danmarks Statistik dækker Statistikbanken mest direkte indvandringen under emnegruppen Befolkning og valg.
Her er der data om indvandrere i tabeller under emnerne Nøgletal, Befolkningsfremskrivning, Ind- og udvandring, og Udlændinge.Emnegruppen Uddannelse og kultur har en række emner med tal efter herkomst (indvandrere, efterkommere, øvrige danskere)og/ eller oprindelsesland. Det gælder emnerne Antal elever, Fuldførte uddannelser, Tilgang af elever, Erhvervsuddannelser, Voksen- og efteruddannelse.
Emnegruppen Arbejdsmarked har emnet Ledige indvandrere/efterkommere.
Emnegruppen Sociale forhold, sundhed og retsvæsen, emnet Retsvæsen, dækker derimod ikke indvandrerkriminaliteten som den tilsvarende emnegruppe gør under Nyt fra Danmarks Statistik.


Andre afsnit fra artiklen "Danmarks Statistik" er:
[Statistisk Tiårsoversigt] [Nyt fra Danmarks Statistik] [Organiseringen af statistikken] [Den mangelfulde kriminalstatistik

Andre artikler i kapitlet "Kilder" er:
[Litteratur (bøger og artikler)

Indvandringen.dk indeholder disse emner lig kapitler:
[Statistiske begreber] [Indvandringen] [Bolig] [Arbejde] [Skole] [Kriminalitet] [Sociale forhold] [Økonomi] [Kultur] [Politik & Love] [Religion] [Medier & Debat] [Antidemokrati & Racisme] [Kilder] [Om dette site] [Figurer] [Citater] [Tidslinie] [Sitemap


info@indvandringen.dk   ©Indvandringen.dk 2019       Denne side er Valid XHTML 1.0 Transitional