Indvandringen.dk, http://www.indvandringen.dk

Siden her er til print i stående A4 format af et afsnit fra:
Artiklen [Begreber om indvandringen]
i Kapitlet [Statistiske begreber].
NB! Figuren her på siden er formindsket for at kunne være på et A4 ark i bredden.
Uden formindskelse: Print til liggende A4 på siden du kom fra eller fra kap. "Figurer".

Afsnittet kan findes på internettet som:
http://www.indvandringen.dk/vis/artikel_vis.php?kapitelId=2&artikelId=127&afsnitId=45#45


Afsnit:
Indvandrere og indvandrer mv.


Den officielle statistik på udlændinge- og indvandrerområdet gør brug af begreberne nævnt nedenfor.

De indgår også i den offentlige debat, men desværre ofte uden at man gør sig klart, hvilke begreber og fænomener, de brugte ord dækker.

Ordene i debatten kan svare til de officielle begreber på tre måder:
- Overensstemmelse, korrekt brug.
En indvandrer er en Indvandrer - med stort I, jf. nedenfor - og det fremgår af sammenhængen, at det er sådan.
- Uklar, forvirret sammenhæng.
Man taler om indvandrere, men mener fx flygtninge.
- Bevidst brug af ord, som i sammenhængen ikke svarer til begrebets egentlige indhold.
Oftest sker det for at gøre problemerne mindre end de faktisk er, fx når man taler om udenlandske statsborgere som "indvandrere", men i sammenhængen faktisk taler om Indvandrere, dvs. indvandrere opgjort efter herkomst.


Begreberne i de sidste års debat og statistik er disse:

- Danske og udenlandske statsborgere.
- De statistiske begreber Indvandrer, Efterkommer og Øvrige (dvs. øvrige danskere, som ikke er enten Indvandrer eller Efterkommer - bliver evt. blot til "danskere").

NB: Denne figur er formindsket og kan derfor se utydelig ud (selv om bredde og højde er formindsket i samme grad).
Hvis du vil have den printet ud i fuld størrelse:
Vælg print her: Figuren i fuld størrelse til A4 print, liggende/ som landskab - beregnet til A4 format liggende/ som landskab.


Begreberne Indvandrer, Efterkommer, Øvrige

 Begreberne Indvandrer, Efterkommer, Øvrige

Kilde: Som ovenfor med diverse ekstra oplysninger


Som denne figur viser, er det personens eget fødested og forældrenes fødested eller statsborgerskab, som giver forskellen på Indvandrere, Efterkommere og Øvrige.


Andre afsnit fra artiklen "Begreber om indvandringen" er:
[Ansøgning og opholdsgrundlag] [Statsborgerskab og nationalitet] [Der mangler officielle oversigter] [Basis: Ophold, statsborgerskab, herkomst

Andre artikler i kapitlet "Statistiske begreber" er:
[Herkomst og oprindelse - inddelinger

Indvandringen.dk indeholder disse emner lig kapitler:
[Statistiske begreber] [Indvandringen] [Bolig] [Arbejde] [Skole] [Kriminalitet] [Sociale forhold] [Økonomi] [Kultur] [Politik & Love] [Religion] [Medier & Debat] [Antidemokrati & Racisme] [Kilder] [Om dette site] [Figurer] [Citater] [Tidslinie] [Sitemap


info@indvandringen.dk   ©Indvandringen.dk 2019       Denne side er Valid XHTML 1.0 Transitional