Indvandringen.dk, http://www.indvandringen.dk

Siden her er til print i stående A4 format af et afsnit fra:
Artiklen [Begreber om indvandringen]
i Kapitlet [Statistiske begreber].

Afsnittet kan findes på internettet som:
http://www.indvandringen.dk/vis/artikel_vis.php?kapitelId=2&artikelId=127&afsnitId=46#46


Afsnit:
Ansøgning og opholdsgrundlag


Man kan blive indvandrer på forskellige måder - efter på forskellige måder at have søgt om ophold i Danmark. Se venstre side af figuren.


Når man kommer som udenlandsk statsborger til Danmark, skal man have en opholdstilladelse for at kunne være her lovligt.
Ansøgninger om opholdstilladelser kan indgives fra udlandet eller såkaldt "spontant" fra et sted inden for landets grænser.
De såkaldte spontanflygtninge, som betaler for organiseret at blive kørt over grænsen og melde sig som flygtninge, var et stort problem indtil ca. 2002, hvorefter det er blevet lidt mindre.

Hvis man får opholdstilladelse, kan den gives på grundlag af
- Asyl, som flytning
- Familiesammenføring, fordi personen allerede har familie her i landet
- Beskæftigelse eller andre ting (hvis beskæftigelse, og hvis fra EU, da oftest som såkaldte EF/EØS opholdsbeviser).

Se afsnit: [Mens de venter på at få asyl].


Disse "indslusningsbegreber" har mest at gøre med to ting:
- Er indvandreren flytning eller ikke-flygtning?
Det er stadig en vigtig skelnen, men fra omkring 2002 er antallet af flygtninge faldet noget, bl.a. fordi antallet af flygtninge i verden er faldet, og fordi flere bliver i nærområdet. Der er så blevet mindre fokus på denne skelnen.
- Er indvandreren familiesammenført eller har han beskæftigelse som opholdsgrundlag?
Det er blevet en stadig vigtigere skelnen, sidst med Velfærdskommissionens fokus (december 2005) på et muligt behov for indvandring af uddannet udenlandsk arbejdskraft, evt. med en "Green Card" ordning.


Andre afsnit fra artiklen "Begreber om indvandringen" er:

Andre artikler i kapitlet "Statistiske begreber" er:
[Begreber om indvandringen] [Herkomst og oprindelse - inddelinger

Indvandringen.dk indeholder disse emner lig kapitler:
[Statistiske begreber] [Indvandringen] [Bolig] [Arbejde] [Skole] [Kriminalitet] [Sociale forhold] [Økonomi] [Kultur] [Politik & Love] [Religion] [Medier & Debat] [Antidemokrati & Racisme] [Kilder] [Om dette site] [Figurer] [Citater] [Tidslinie] [Sitemap


info@indvandringen.dk   ©Indvandringen.dk 2019       Denne side er Valid XHTML 1.0 Transitional