Indvandringen.dk, http://www.indvandringen.dk

Siden her er til print i stående A4 format af et afsnit fra:
Artiklen [Begreber om indvandringen]
i Kapitlet [Statistiske begreber].

Afsnittet kan findes på internettet som:
http://www.indvandringen.dk/vis/artikel_vis.php?kapitelId=2&artikelId=127&afsnitId=50#50


Afsnit:
Der mangler officielle oversigter


Der findes ikke en eneste samlet behandling af de forskellige begreber nævnt ovenfor.


Både forskerne og ministerierne har svigtet.

Der findes kun nogle få sider og en enkelt oversigt over de vigtigste begreber (jf. Statistik 1998 s. 7-15, Årsberetning 2000 s. 12-15 og 84-89, Udlændinge tal 2000 s. 167-183, Matthiessen 2000 kap. 6, Årbog 2001 s. 198-216).
Resultaterne kan sammenfattes i ovenstående figur, som trods alt er ret enkel og helt statisk.
Disse få officielle fremstillinger efterlader mange uklarheder og enkelte direkte modsigelser (fx "Danske statsborgere med udenlandsk baggrund omfatter såvel danske som udenlandske statsborgere", Årsberetning 2000 s. 14 - hvis det er dobbelt statsborgerskab, man her taler om, kunne det være rigtigt, men det er det næppe, der er snarere bare tale om forvirring).

Vi mangler endnu i dag 15-20 år efter, at de fleste kunne se, at der blev store problemer, den bare lidt større fremstilling af begreberne og fænomenerne og deres indbyrdes sammenhæng.

Vi mangler koblinger og indbyrdes henvisninger mellem tingene, den lidt mere dybtgående analyse af sammenhængene, bevægelserne, udviklingerne, konsekvenserne.

Vi mangler at få sat tal på på begreberne i de lige nævnte sparsomme kilder, så det bliver klart, hvordan indvandringen faktisk er skruet sammen.

Vi mangler at få den dynamiske dimension med, som man selvfølgelig har i analyser af alle andre områder.


Ved bygningen af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund blev der brugt mange millioner kr. på at kortlægge og beregne sammenhænge mellem alle mulige faktorer i alene vandmiljøet.
Når det gælder indvandringen, har der skullet kamp til, hver eneste gang en eller anden modig mand har regnet lidt på tallene på egen hånd.
Som fx Ejvind Vesselbo gjorde det, da han fulgte sporene fra 145 mandlige gæstearbejdere fra Tyrkiet, der siden 1969-70 via familiesammenføring og mange fødsler blev til 1.824 af tyrkisk afstamning i Ishøj allerede i 1990 (hvor mange er de nu?).

Det er en meget usædvanlig situation, at den private Rockwoolfonden, financieret af den enkelt erhvervsvirksomhed, har skullet være den drivende kraft i at få bare en del af området indvandring belyst. Men sådan har det været, og sådan er det faktisk fortsat. Staten sover, politikerne i Folketingets Forskningsudvalg sover, universiteterne og deres forskere sover - stort set.

Det er meget mærkeligt, at indvandringen kun er blevet kortlagt tilfældigt, sporadisk, modstræbende og meget begrænset. Det er nok det samfundsområde, der har været mest debat om de sidste 25 år - og som i stadig højere grad bliver set som den største trussel mod velfærdssamfundets økonomi.


Andre afsnit fra artiklen "Begreber om indvandringen" er:
[Indvandrere og indvandrer mv.] [Ansøgning og opholdsgrundlag] [Statsborgerskab og nationalitet] [Basis: Ophold, statsborgerskab, herkomst

Andre artikler i kapitlet "Statistiske begreber" er:
[Herkomst og oprindelse - inddelinger

Indvandringen.dk indeholder disse emner lig kapitler:
[Statistiske begreber] [Indvandringen] [Bolig] [Arbejde] [Skole] [Kriminalitet] [Sociale forhold] [Økonomi] [Kultur] [Politik & Love] [Religion] [Medier & Debat] [Antidemokrati & Racisme] [Kilder] [Om dette site] [Figurer] [Citater] [Tidslinie] [Sitemap


info@indvandringen.dk   ©Indvandringen.dk 2019       Denne side er Valid XHTML 1.0 Transitional