Indvandringen.dk, http://www.indvandringen.dk

Siden her er til print i stående A4 format af et afsnit fra:
Artiklen [Begreber om indvandringen]
i Kapitlet [Statistiske begreber].
NB! Figuren her på siden er formindsket for at kunne være på et A4 ark i bredden.
Uden formindskelse: Print til liggende A4 på siden du kom fra eller fra kap. "Figurer".

Afsnittet kan findes på internettet som:
http://www.indvandringen.dk/vis/artikel_vis.php?kapitelId=2&artikelId=127&afsnitId=73#73


Afsnit:
Basis: Ophold, statsborgerskab, herkomst


Hvis man bor lovligt i Danmark, er man enten tilmeldt CPR, Det centrale Personregister, eller UR, Udlændingeregsteret.


Man kan også være tilmeldt Udlændingeregisteret (UR), selv om man ikke bor i Danmark, nemlig hvis man er blevet tilmeldt fra udlandet, typisk som en flygtning, FN har sat i forbindelse med den danske stat.
De to begreber opholdstilladelse og ansøgning om opholdstilladelse udelukker ikke helt hinanden. Man kan godt søge om permanent opholdstilladelse, netop når man har fået en midlertidig opholdstilladelse, se mere i næste afsnit "Ansøgning og opholdsgrundlag".

Når man er tilmeldt CPR-registeret, er man enten dansk eller udenlandsk statsborger (eller i enkelte tilfælde statsløs, hvis man ikke har et statsborgerskab).

Hvad enten man er dansk eller udenlandsk statsborger, er man enten Indvandrer, Efterkommer eller Øvrig dansker, med stort begyndelsesbogstav.NB: Denne figur er formindsket og kan derfor se utydelig ud (selv om bredde og højde er formindsket i samme grad).
Hvis du vil have den printet ud i fuld størrelse:
Vælg print her: Figuren i fuld størrelse til A4 print, liggende/ som landskab - beregnet til A4 format liggende/ som landskab.


Begreber i udlændingestatistikken

 Begreber i udlændingestatistikken

Kilde: En lignende figur i Indvandrere 1998 s. 10


En Indvandrer med stort I er altså ikke det samme som en indvandrer med lille i; indvandrere er i almindelig omtale den gruppe, som omfatter både Indvandrere og Efterkommere.

Indvandreren er født i udlandet, Efterkommeren er født i Danmark. Øvrige danskere kan være født her i landet (det er langt de fleste) eller i udlandet.

Ud over fødested, er det forældrenes statsborgerskab, som afgør, om man er Indvandrer, Efterkommer eller Øvrig dansker.

Indvandreren er født i udlandet, og begge hans eller hendes forældre er udenlanske statsborgere.

Indvandreren er således stadig indvandrer, også hvis en eller begge hans forældre er blevet familiesammenført her til landet.
Så længe Indvandreren ikke er blevet dansk statsborger, er han her i landet på en opholdstilladelse.

Indvandreren er pr. definition udenlandsk statsborger ved sin indrejse her til landet (hvis der kan findes eksempler på, at udenlandske statsborgere har fået et barn udenfor Danmark, som så af meget specielle årsager er blevet dansk statsborger, må det være yderst få tilfælde).
Når Indvandreren har været her i landet i en årrække og en række betingelser er opfyldt, kan vedkommende søge om at blive dansk statsborger. Det er mange blevet, se artiklen "Når indvandrere blver danske statsborgere" i kapitlet "Indvandringen".

Efterkommeren er født i Danmark af forældre, der begge er udenlandske statsborgere.

I de fleste tilfælde er forældrene Indvandrere, men det er ikke noget kriterium, at forældrene foruden at være udenlandske statsborgere også er født i udlandet.
Forældre, som begge er udenlandske statsborgere, men tillige er født i Danmark, og som altså selv er Efterkommere, får således børn, der er også er Efterkommere.

Øvrige danskere er resten, dvs. de mennesker, hvor mindst en forældrene er dansk statsborger.

Hvis mindst en af forældrene er en Indvandrer, som er blevet dansk statsborger, bliver barnet altså ikke Efterkommer, men Øvrig dansker. Afsnittet "Der er politik i statistik" nedenfor beskæftiger sig med dette fænomen: Jo flere Indvandrere, første generation, der bliver Efterkommere, anden generation, jo flere bliver i tredie generation ikke omfattet af opdelingen i Indvandrere, Efterkommere og Øvrige danskere.
Denne inddeling på grundlag af forældres statsborgerskab (dansk eller udenlandsk) og egen herkomst med hensyn til fødsel (her eller i udlandet), kommer således i stigende grad til ikke at afspejle problemerne med integrationen.Andre afsnit fra artiklen "Begreber om indvandringen" er:
[Indvandrere og indvandrer mv.] [Ansøgning og opholdsgrundlag] [Statsborgerskab og nationalitet] [Der mangler officielle oversigter

Andre artikler i kapitlet "Statistiske begreber" er:
[Herkomst og oprindelse - inddelinger

Indvandringen.dk indeholder disse emner lig kapitler:
[Statistiske begreber] [Indvandringen] [Bolig] [Arbejde] [Skole] [Kriminalitet] [Sociale forhold] [Økonomi] [Kultur] [Politik & Love] [Religion] [Medier & Debat] [Antidemokrati & Racisme] [Kilder] [Om dette site] [Figurer] [Citater] [Tidslinie] [Sitemap


info@indvandringen.dk   ©Indvandringen.dk 2019       Denne side er Valid XHTML 1.0 Transitional