Indvandringen.dk, http://www.indvandringen.dk

Siden her er til print i stående A4 format af et afsnit fra:
Artiklen [Lovgivningen, hovedtræk]
i Kapitlet [Politik & Love].

Afsnittet kan findes på internettet som:
http://www.indvandringen.dk/vis/artikel_vis.php?kapitelId=13&artikelId=146&afsnitId=75#75


Afsnit:
Hovedpunkter i udviklingen af udlændingeloven mv.


Før 1983 var indvandringen reguleret af en udlændingelov, der adskilte sig en del fra de følgende love.

I 1983 kom en revision af udlændingeloven, som stadfæstede de facto-begrebet, det vil sige, at udlændinge kunne få opholdstilladelse her som flygtninge, selv om de egentlig ikke var det efter FNs flygtningekonvention.

Hvert år derefter skete der i gennemsnit mindst een ændring af lovgivningen på udlændingeområdet.

Større ændringer fandt sted i 1986, 1991 og 1998.

Endelig skete der i 2002 en mere gennemgribende stramning af udlændingelovgivningen. Bl.a. blev de facto begrebet fjernet, så opholdstilladelse som flygtning ikke kunne opnås alene på økonomsk grundlag (bekvemmelighedsflygtninge). Også familiesammenføringen blev strammet (24-årsreglen).

Andre afsnit fra artiklen "Lovgivningen, hovedtræk" er:
[Forholdene op til 1983] [Udviklingen i 1980erne] [Udviklingen i 1990erne] [Stramningerne i 2002

Andre artikler i kapitlet "Politik & Love" er:
[Vendepunktet 2002] [Højesterets tvivlsomme rolle] [Ministrene og administrationen

Indvandringen.dk indeholder disse emner lig kapitler:
[Statistiske begreber] [Indvandringen] [Bolig] [Arbejde] [Skole] [Kriminalitet] [Sociale forhold] [Økonomi] [Kultur] [Politik & Love] [Religion] [Medier & Debat] [Antidemokrati & Racisme] [Kilder] [Om dette site] [Figurer] [Citater] [Tidslinie] [Sitemap


info@indvandringen.dk   ©Indvandringen.dk 2018       Denne side er Valid XHTML 1.0 Transitional