Indvandringen.dk, http://www.indvandringen.dk

Siden her er til print i stående A4 format af et afsnit fra:
Artiklen [Lovgivningen, hovedtræk]
i Kapitlet [Politik & Love].

Afsnittet kan findes på internettet som:
http://www.indvandringen.dk/vis/artikel_vis.php?kapitelId=13&artikelId=146&afsnitId=77#77


Afsnit:
Udviklingen i 1980erne


Kilde: Bl.a. Hansen (2003)

I 1980erne skete der to større ændringer af udlændingeloven.

Den første kom i 1983. Her blev det indført i loven, hvad der havde været administrativ praksis længe, nemlig, at det var forholdsvis let at blive anerkendt som flygtning i Danmark.

Den anden større ændring af udlændingeloven kom tre år senere, i 1986, da strømmen af asylansøgere i mellemtiden var steget. Regeringen foreslog bl.a., at man fjernede de facto-flygtninges retskrav på opholdstilladelse uden at opfylde FNs flygtningekonventions krav om egentlig politisk forfølgelse. Men denne del af forslag til lovændringer blev ikke gennemført.


Udlændingeloven af 1983 blev vedtaget den 3. juni 1983 (Lov nr. 226 af 8. juni 1983, fremsat den 20. jan. 1983).

Her fik de facto-begrebet den formulering, som holdt sig helt frem til lovændringen i 2002, selv om der i de mellemliggende næsten 20 år var flere forsøg på at få fjernet bestemmelsen for at få begrænset tilstrømningen af (bekvemmeligheds)flygtninge.I 1986 kom den næste større ændring af udlændingeloven. Den 17. oktober vedtog folketinget Lov nr. 686 af 17. okt., fremsat den 7. oktober.


Andre afsnit fra artiklen "Lovgivningen, hovedtræk" er:
[Hovedpunkter i udviklingen af udlændingeloven mv.] [Forholdene op til 1983] [Udviklingen i 1990erne] [Stramningerne i 2002

Andre artikler i kapitlet "Politik & Love" er:
[Vendepunktet 2002] [Højesterets tvivlsomme rolle] [Ministrene og administrationen

Indvandringen.dk indeholder disse emner lig kapitler:
[Statistiske begreber] [Indvandringen] [Bolig] [Arbejde] [Skole] [Kriminalitet] [Sociale forhold] [Økonomi] [Kultur] [Politik & Love] [Religion] [Medier & Debat] [Antidemokrati & Racisme] [Kilder] [Om dette site] [Figurer] [Citater] [Tidslinie] [Sitemap


info@indvandringen.dk   ©Indvandringen.dk 2019       Denne side er Valid XHTML 1.0 Transitional