Indvandringen.dk, http://www.indvandringen.dk

Siden her er til print i stående A4 format af et afsnit fra:
Artiklen [Lovgivningen, hovedtræk]
i Kapitlet [Politik & Love].

Afsnittet kan findes på internettet som:
http://www.indvandringen.dk/vis/artikel_vis.php?kapitelId=13&artikelId=146&afsnitId=78#78


Afsnit:
Udviklingen i 1990erne


Kilde: Bl.a. Hansen (2003)


I begyndelsen af 1990erne havde tilstrømningen af asylsøgere (flygtninge) allerede i en del år været temmelig stor.

Regeringen kom derfor med "En ny flygtningepolitik. Et oplæg" (justitsministeriet, 1991).
I forlængelse heraf afholdt folketinget en såkaldt redegørelsesdebat, en debat om redegørelsen af 11. november 1991 om flygtningspolitikken.
Denne debat sluttede den 27. november 1991.
Der blev ikke tale om en større ændring af udlændingeloven på dette grundlag.I 1997-98 får regeringen for alvor problemer med flygtninge- og indvandrerområdet.

Indenrigsminister Thorkild Simonsen foreslår og får vedtaget en præcisering af de facto-bestemmelsen.
Det er Lov nr. 473 af 1. juli 1998, fremsat den 17. dec. 1997 (fremsat som lovforslag L154 den 17. dec. 1997, men afbrudt under førstebehandlingen og genfremsat i næsten uændret form som lovforslag L59 den 16. april 1998).


Andre afsnit fra artiklen "Lovgivningen, hovedtræk" er:
[Hovedpunkter i udviklingen af udlændingeloven mv.] [Forholdene op til 1983] [Udviklingen i 1980erne] [Stramningerne i 2002

Andre artikler i kapitlet "Politik & Love" er:
[Vendepunktet 2002] [Højesterets tvivlsomme rolle] [Ministrene og administrationen

Indvandringen.dk indeholder disse emner lig kapitler:
[Statistiske begreber] [Indvandringen] [Bolig] [Arbejde] [Skole] [Kriminalitet] [Sociale forhold] [Økonomi] [Kultur] [Politik & Love] [Religion] [Medier & Debat] [Antidemokrati & Racisme] [Kilder] [Om dette site] [Figurer] [Citater] [Tidslinie] [Sitemap


info@indvandringen.dk   ©Indvandringen.dk 2019       Denne side er Valid XHTML 1.0 Transitional