Indvandringen.dk, http://www.indvandringen.dk

Siden her er til print i stående A4 format af et afsnit fra:
Artiklen [Hvorfor kommer de hertil?]
i Kapitlet [Indvandringen].

Afsnittet kan findes på internettet som:
http://www.indvandringen.dk/vis/artikel_vis.php?kapitelId=3&artikelId=134&afsnitId=88#88


Afsnit:
Hvorfor kommer de?


Indvandrerne er udvandrere fra deres hjemlande.

Der er en eller flere grunde til, at de forlader deres hjemland og rejser ind i Danmark.

Staten vil ikke offentliggøre de begrundelser, indvandrerne selv giver for at rejse ind i landet.


Det er både let og svært at svare på, hvorfor indvandringen finder sted.

Svært, fordi der ikke findes nogen offentliggjorte tal. Let, fordi det mere eller mindre siger sig selv.

Staten har åbenbart begreb om og tal på, hvorfor folk indvandrer til Danmark.

Vi får bare ikke de tal at se. Det fremgår af Integration 2000, at "Principielt set foreligger der oplysninger om opholdsgrundlag for alle indvandrere i Danmark. Men i praksis har myndighederne endnu ikke kunnet stille oplysningerne til rådighed for statistiske registre" (s. 137).

Hvad betyder den formulering?

Er der nogen forskere, som har undersøgt, hvorfor der er indvandring?

Indvandrerne kommer for at bedre deres egen livssituation. De kommer ikke for at bidrage med noget til det danske samfund, men for at få noget ud af at være her.

Det forhindrer ikke, at de bidrager med noget, når de er her. Egeninteressen er en stærk drivkraft. Men det er ikke noget godt udgangspunkt, når de for det meste kommer fra lande, hvor man skal kæmpe meget hårdt for at klare sig selv, og vi her i landet har en omfattende offentlig sektor, som sørger for os, når vi har svært ved at klare os selv.


Andre afsnit fra artiklen "Hvorfor kommer de hertil?" er:

Andre artikler i kapitlet "Indvandringen" er:
[Befolkningens størrelse og vækst] [Antal og andel Indvandrere og Efterkommere] [Fødsler og fremskrivninger] [Statsborgere og indvandrere] [Hvor kommer de fra?] [Opholdstilladelser: flygtninge, familiesammenføring, beskæftigelse] [Når indvandrere bliver danske statsborgere

Indvandringen.dk indeholder disse emner lig kapitler:
[Statistiske begreber] [Indvandringen] [Bolig] [Arbejde] [Skole] [Kriminalitet] [Sociale forhold] [Økonomi] [Kultur] [Politik & Love] [Religion] [Medier & Debat] [Antidemokrati & Racisme] [Kilder] [Om dette site] [Figurer] [Citater] [Tidslinie] [Sitemap


info@indvandringen.dk   ©Indvandringen.dk 2019       Denne side er Valid XHTML 1.0 Transitional